.

1. Мақсат пен қолдану

a. Осы Пайдалану шарттарының мақсаты «ATAIX Eurasia Ltd.» компаниясының (әрі қарай «Компания», немесе «біз», «бізді» және «біздің») және Пайдаланушының немесе «Сіз» және «Сіздің» Сервистерге қатысты құқықтарын, міндеттерін және жауапкершіліктерін анықтау болып табылады. Осы Пайдалану шарттары немесе Пайдаланушы келісімі (төмендегі 2 Тарауда анықталғандай) Пайдаланушы және Компания арасындағы заңды шарт болып табылады, және, сәйкесінше, Пайдаланушы барлық шарттармен және ережелермен мұқият танысу керек, себебі олар Компания Сайтына немесе Сервистерді пайдаланғанда Пайдаланушының заңды құқықтарын қозғайды.

b. ataix.kz немесе кез келген өзге веб – сайттарда, парақшаларда Тіркеулік жазбасын пайдалану үшін, сонымен бірге Компания басқаратын немесе ие болатын қызметтерді немесе контенттерді пайдалану үшін, соның ішінде ұқсас API мен онымен байланысты сервистерді пайдаланатын (бірлесіп «Компания сайты» деп аталады) оның ұялы қосымшаларын немесе бөгде қосымшаларды пайдалану үшін тіркеліп Пайдаланушы Пайдаланушы келісіміндегі барлық ережелерді және шарттарды оқығандығымен және түсінгендігімен және олармен келісетіндігімен келіседі (соның ішінде осы Пайдалану шарттарын, Құпиялық саясатын, Пайдаланушы келісімінің құрамдас бөлігі болып табылатыны тікелей көрсетілген өзге құжаттар, келісімдер), олар Пайдаланушы (жазылушы, клиент немесе Сервистерді пайдаланушы ретінде) және Компания (иегер, оператор және/немесе Сервистерді жеткізуші ретінде) арасындағы уәделескендіктің толық көлемін құрайды. Пайдаланушы оған қандай шарттар қолданылатындығын таңдай алмайды. Егер Пайдаланушы Пайдаланушы келісімінің қандай да шарттарының бірімен келіспесе, Пайдаланушы Компания Сайтына және Компания ұсынатын кез келген Сервистерге кез келген қатынас құруларын шектеу керек және оларды әрі қарай пайдалануын тоқтату керек.

c. Пайдаланушы Сандық активтердің (әрі қарай –СА) сауда – саттығы СА сақтау секілді маңызды әлеуетті тәуекелдермен және жоғалтулармен байланысты екенін сезіну және қабылдау керек. СА айналымы Қолданылатын заңнамаларға сәйкес Astana Financial Services Authority (әрі қара - «AFSA») реттеледі. Сондықтан Компания Пайдаланушыдан қаржылық ахуалы мен жеке жағдаяттарды ескеріп, СА саудасы немесе оларды сақтау Сізге үйлесетіндігі жөніндегі сұрақты мұқият қарастыруын сұрайды.

2. Жариялау, қолдану, өзгертулер және толықтырулар енгізу

a. Компания осы Пайдалану шарттарын, Құпиялық саясатын және Пайдаланушылар үшін Құпиялық саясаты мен Пайдалану шарттарына қатынас құру ыңғайлығын қамтамасыз ету мақсатында Сервистерге қатынас құру үшін қолданылатын Компания Сайтының Басты парақшасында Сервистармен пайдалану шарттары мен ережелерін реттейтін кез келген өзге құжаттарды жариялау/тарату керек.

b. Компания Қолданылатын заңнамаларға сәйкес Пайдалану шарттарының немесе Құпиялық саясатының кез келген ережелеріне ауық – ауық қосымшалар, өзгертулер немесе түзетулер енгізу құқығын өз артында қалдырады.

c. Компания Пайдаланушыны жоғарыда айтылған кез келген толықтырулар, өзгертулер немесе түзетулер жөнінде Компания Сайтында Сервистер арқылы жалпы хабарламаны жариялау/тарату арқылы немесе Компаниямен анықталған кез келген өзге әдіспен хабардар етуге міндетті. Хабарламаны жариялағанда/таратқанда Компания жаратлыған ережелер күшіне енетін күнді нұсқау керек. Толықтырулар, өзгертулер немесе түзетулер осындай хабарламаны жариялағаннан/таратқаннан кейін ойға қонымды мерзімде күшіне енеді. Алайда, егер де осындай толықтырулар, өзгертулер немесе түзетулер Компанияның жекеше пікірі бойынша Пайдаланушыларға немесе Сервистерге маңызды ықпал етсе, немесе егер де олардың күшіне енетін күні көрсетілмеген болса, онда мұндай толықтырулар, өзгертулер немесе түзетулер осындай хабарлама жарияланғаннан кейін он (10) күннен кейін өз күшіне енетін болады («Өзгертулердің күшіне ену күні»). Жаңартылған Пайдаланушы келісім, немесе оның негізгі жеке бөліктері: Пайдалану шарттары, Құпиялық саясаты Сервистарда немесе олардың көмегімен (сәйкес құжаттың жоғарғы бөлігінде «Соңғы жаңарту» күні кескінделетін болады) жарияланатын болады.

d. Егер Пайдаланушы кез келген ұсынылған толықтырулармен, өзгертулермен немесе түзетулермен келіспесе, Пайдаланушы өзгертулер күшіне ену күніне дейін өзінің қарсылығын білдіре және Сервистарды пайдалануды тоқтата алады. Ұсынылған кез келген толықтыруларға, өзгертулерге немесе түзетулерге өзінің қарсылығын білдірмеген Пайдаланушы осындай толықтырулармен, өзгертулермен немесе түзетулермен келіскен деп есептеледі.

e. Сервистерді пайдалануды жалғастыра беру және өзгертулердің күшіне ену күніне немесе осы күннен кейін Пайдаланушы Тіркеулік жазбасына қатынас құруды сақтаса Пайдаланушының енгізілген толықтырулармен, өзгертулермен немесе түзетулермен Пайдаланушы келісімдегі заңды міндеттемелерді өз мойнына алуға келісетіндігін білдіреді. Осылайша, Пайдаланушы (а) Пайдаланушы келісімін құрайтын әр құжаттың соңғы нұсқаларымен танысуға міндетті; (b) егер Пайдаланушыда түзетулерге қатысты қанда да бір наразылықтар немесе қауіптенулер болса, түзетулер күшіне енгенге дейін немесе кейін Сервистармен пайдалануға қарсы кез келген наразылықтарды ұсынуға міндетті.

f. Егер Пайдаланушы ұсынылған толықтырулардың, өзгертулердің немесе түзетулердің барлығымен немесе қайсы бірімен келіспеген жағдайда Компания кез келген Сервистарды пайдалануды уақытша тоқтату немесе доғару құқығын өз артында қалдырады (Пайдаланушы Сервистарды уақытша тоқтатудағы өзінің құқығын пайдаланбаса да), және осы жағдайда Пайдаланушы Сервистарды және/немесе оның Тіркеулік жазбаларын пайдалануды тоқтату керек.

3. Пайдаланушының жеке басшылығы немесе өзге құжаттар

a. Компания арасында пайдаланушының жеке басшылығын, соның ішінде жиі қойылатын сұрақтарды ( қараңыз) шығаруы мүмкін. «Жиі қойылатын сұрақтар») немесе осы Пайдалану шарттарына қосымша кез келген өзге құжаттар. Компания Сайтында орналасқан мұндай құжаттар Сервис (-тарға) қатынас құру рұқсат етілмеген және белігілі тыйым салынған немесе санкциялар енгізілген ел резиденттері жөнінде ақпараттан, сонымен бірге қызмет көрсеткені үшін қолданылатын алымдар және салықтар, соның ішінде ҚҚС жөнінде (егер қолданылса) ақпараттан, Сервистарды пайдалану бойынша кез келген минималды транзакция сомаларынан және ұсыныстардан тұруы мүмкін.

b. Пайдаланушы Пайдаланушы шарттарының өзекті нұсқаларымен және кез келген өзге арасында өзгертулер мен толықтырулар енгізілуі мүмкін болатын құжаттармен танысуға жауапты болады.

4. Қолжетімділікті ұсыну белгілеріне пайдаланушылардың сәйкестігі

a. Барлық Пайдаланушылар ataix.kz. белгілі көпшілікке қолжетімді бөлімдеріне қолжетімділікті ала алады. Алайда тек тіркелген пайдаланушы Сервистарға қолжетімділікті ала алады және оларды пайдалана алады. Сервистарды пайдалану үшін Пайдаланушы немесе Компания Сервистарының клиенті болуға ниетті («Арыз беруші») физикалық немесе заңды тұлғаға Тіркеулік жазбаны тіркеу керек («Тіркеулік жазба» немесе «Пайдаланушының Тіркеулік жазбасы»). Тіркеуге арыз Арыз беруші Компанияға келесі белгілерге сәйкес келетіндігін растайтын ақпаратты және құжаттарды ұсынатын жағдайда ғана жіберілу керек:

 • Компания талаптарын орындау үшін Арыз беруші Компаниямен онлайн, немесе өзге тәсілмен ұсынылған тіркеу нысанын толтыру керек, ол жөнінде Компания Арыз беруші хабарландыратын болады.
 • Сервистарды пайдалану құқығына ие болу үшін Арыз беруші 18 жастан жас болмау керек.
 • Арыз беруші шартқа отыру үшін құқық қабілеттілігіне ие болу керек.
 • Арыз берушінің Сервистерге қолжетімділіқ құқығы Арыз беруші тұратын елге де тәуелді болады. Санкциялар енгізілген немесе тыйым салынған елдердің резиденттеріне Сервистармен пайдалануға рұқсат етілмейді. Осындай елдер туралы ақпаратты ақшаның ізін жасыруға және лаңкестікті қаржыландырумен күресетін ішкі нормативті құжаттардан табуға болады.
 • Компания талаптарын орындау үшін Арыз беруші растау құжаттарын ұсыну керек, олар Компанияның ішкі саясатына сәйкес Компаниямен анықталған КҮС процедуралары үшін арызды өңдеу және оны бекіту үшін «Өз клиентіңді біл» (КҮС) процедурасын өткізу үшін Компаниямен талап етілуі мүмкін.
 • Арыз берушіде ақшаның ізін жастыру немесе лаңкестікті қаржыландыруға ешқандай қатысу белгілері болмау керек, бұл Компанияның меншікті қарауы бойынша анықталған.
 • Арыз беруші арыз оның атынан берілгендігін және Тіркеулік жазба Арыз берушімен қандай да бір үшінші тұлғаларға ұсыну үшін емес - өзінің атынан қолданылатындығын растайды.
 • Арыз беруші осы Шарттармен және Құпиялық саясатымен келісті.
 • Арыз беруші Компанияның ішкі саясатына сәйкес немесе Қолданылатын заңнамалардың талаптарына сәйкес Компания арасында анықтай алатын кез келген өзге белгілерге және процедураларға жауап беруге міндетті; және
 • Пайдаланушымен Сервистерді пайдалана беруді жалғастыру қажетті өзгертулермен бірге қолданылатын жоғарыда көрсетілген қолжетімділікті ұсыну белгілеріне сәйкес жүзеге асырылу керек. Компания өзінің меншікті ұйғарымы бойынша Арыз берушіге Тіркеулік жазбаны ашудан бас тартуы мүмкін.

b. Егер Пайдаланушы физикалық тұлға болып табылмаса Пайдаланушы Компаниямен негізгі байланыстыратын буын қызметін орындау үшін және Пайдаланушының Тіркеулік жазбасына қолжеткізу үшін және Пайдаланушы атынан оны басқару үшін өзінің Уәкілетті өкілдерін тағайындау керек (оның ішіне нұсқаулықтарды ұсынуды қоса).

c. Пайдаланушы Компанияға оның жеке басын тексеру үшін және мүмкін болатын ақшаның ізін жасыру, лаңкестікті қаржыландыру, алаяқтық немесе кез келген өзге қаржылық қылмысты анықтау үшін сұралған ақпаратты ұсынуға келіседі, және Компания осындай ақпараттың есебін жүргізуге міндетті. Арыз беруші/Пайдаланушы Сервистерді пайдалану немесе пайдалануды жалғастыруға рұқсат берілгенше белгілі тексеру процедураларынан өту керек. Сервистерге қолданылатын шектеулер мен лимиттер тұрақты негізде жүзеге асырылып отыратын ақпаратты басшылыққа ала отырып өзгеруі мүмкін. Компания сұрайтын ақпарат Арыз берушінің/Пайдаланушының Дербес деректерінен тұратын болады, соның ішінде, өзгелерден басқа, оның толық аты –жөні, мекенжайы, телефон нөмірі, электронды пошта мекенжайы, елі мен туған күні немесе тіркелулері (заңды тұлға болған жағдайда), салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі, немесе салық төлеушінің жеке сәйкестендіру нөмірі, мемлекеттік сәйкестендіру нөмірі мен Сіздің банк шотыңыз жөніндегі ақпарат (мысалы, банк атауы, банк мекенжайы, шот типі, SWIFT мекенжайы немесе кез келген типтегі банк бөлімшесінің коды, сонымен бірге шот нөмірі) және байланысқан тұлғаларға, Уәкілетті өкілдерге және иегердің сәйкес бенефициарларына қатысты ұқсас жеке ақпарат (бірігіп «Байланысқан үшінші тұлғалар», немесе «Онымен байланысқан үшінші тұлғалар», немесе «Олармен байланысқан үшінші тұлғалар», немесе «Пайдаланушымен байланысқан үшінші тұлғалар»).
Бізге осындай Дербес деректерді немесе қажет болып қалатын кез келген өзге ақпаратты ұсына отырып Арыз беруші/Пайдаланушы ақпараттың өзекті, шынайы, нақты және жаңылыстыруға жатпайтын болып табылатындығын растайды.

d. Арыз беруші/Пайдаланушы ұсынылған мәліметтердің қайсы бірі өзгеріп кеткен жағдайда Компанияны ақпараттандыруға келіседі. Компания Арыз берушінің/Пайдаланушының және Онымен байланысты үшінші тұлғалардың жеке бастарын тексеру үшін қажетті болып есептелетін барлық тараптарды алаяқтықтан немесе өзге қаржылық қылмыстардан қорғау үшін тікелей немесе шеттегі қызмет жеткізушілер арқылы сұранымдар жасауға, сонымен бірге осындай сұранымдардың нәтижелеріне негізделіп дұрыс деп шешкен әрекеттерін жасауға уәкілетті Компания осындай сұранымдарды жасағанда Арыз беруші/Пайдаланушы олардың Дербес деректері салық органына, шеттегі органдарға - аталған органдар кредит төлеу қабілетін бағалаумен, алаяқтық пен қаржылық қылмыстардың алдын алумен айналысады, берілу және ашылуы мүмкін болатынын, сонымен бірге жоғарыда аталған органдар Пайдаланушының дербес деректерін өз жұмысында пайдалана алатындықтарын растайды және мойындайды Сонымен қатар, Компания Пайдаланушыға Сервистармен әрі қарай пайдалануға рұқсат беру алдында транзакцияны аяқтағаннан кейін және белгілі көлемнен жоғары немесе межелік шектен асатын транзакцияны Пайдаланушыға жасауға рұқсат берер алдында біраз уақыт күте тұруыңызды талап ете алады.

e. Компания Сайтына және Сервистарына қолжетімділік алу үшін Пайдаланушы қажетті жабдықтарға (мысалы, дербес компьютер, смартфон немесе планшет) және Интернетке кіру үшін телеқатынас қызметтеріне сәйкес тіркелулерге ие болу керек. Содан соң Сервистерге қолжетімділікті тікелей Компания сайтынан алуға болады:

f. Арыз беруші тіркелу процесінде электронды пошта мекенжайын нұсқау керек және құпиясөз құру керек. Компания Пайдаланушының ұялы құрылғысының көмегімен (қысқаша хабарламалар қызметі (SMS) немесе белгілі уақыт аралығында әрекет ететін (ТОТР) қолдаулы бір реттік құпиясөз, қосымша) 2-факторлы (екі факторлы) теңнұсқаландыруды ұсынады. 2-факторлы (екі факторлы) теңнұсқаландыруды SMS көмегімен белсенді ету үшін расталған телефон нөмірі талап етіледі. Пайдаланушы Сервистерге қатынас құру үшін қолданылатын электронды қондырғылардың бүтіндігіне, қауіпсіздігін қолдауға және қадағалауға жауапты болады. Пайдаланушы құпиясөздің және өзінің меншікті электронды қондырғыларының қауіпсіз сақталуына, соның ішінде аталған электронды қондырғылардың жоғалуын, ұрлануын немесе бұрыс қолданылуынан алшақ болу үшін барлық саналы шараларды қабылдау мен аталған электронды қондырғылар құпиясөзбен қорғалу шараларын қабылдауда өз бетінше жауапты болады. Осындай міндеттемелерді орындамаудың кез келгені Пайдаланушының Тіркеулік жазбасына үшінші тұлғалардың рұқсат етілмеген қол жеткізуіне және Пайдаланушының кез келген активтерінің, Компаниядан қолдау алып отырған СА, және/немесе Пайдаланушы әмиянының теңгерімінде сақталып жүрген ақша амалдарының жоғалуына немесе ұрлануына, сонымен бірге кез келген байланысқан Тіркеулік жазбаларды, соның ішінде байланысқан банк шоттарын және кредит/дебетті карталарды бұрыс пайдалануға алып келуі мүмкін. Пайдаланушылар үнемі өздерінің деректерінің сақталуын қамтамасыз етіп отыру керек.

g. Сервистерді пайдалану уәкілетті банктерде ашылған Компанияның банк шоттарына сәйкес Компания орната алатын Фиатты өзге қолайлы валютада немесе тенгемен көрсетілген межелік шектермен немесе транзакцияның шектеулі өлшемімен реттеледі. Қолданылатын шектеулерді қарау үшін Пайдаланушы өзінің Тіркеулік жазбасына кіре алады. Транзакция шектері Пайдаланушының төлем жасау амалына, Пайдаланушы өткен тексеру кезеңдеріне, және өзге факторларға тәуелді өзгеруі мүмкін. Компания өз ұйғарымы бойынша қолданылатын шектерді өзгерту құқығын өз артында қалдырады. Егер сіз орнатылған сомалардан жоғары өз шектеріңізді ұлғайтқыңыз келсе Сіз Компания клиенттерін қолдау қызметіне сұраным жібере аласыз.

h. Компания Пайдаланушыдан дереу өзі туралы немесе оның сәйкес үшінші тұлғалары және өзінің бизнесі, мүлігі, активтері, құрылтай құжаттары жөнінде қосымша ақпарат ұсынуды сұратуы мүмкін және қажет болған жағдайда Компания қызметкерлері мен байланысқан үшінші тұлғалармен кездесулер ұйымдастыруы мүмкін (мұндай процесс «Кеңейтілген кешенді тексеру» деп аталады). Компания осындай кеңейтілген кешенді тексерумен байланысты шығындарды Арыз берушіден/Пайдаланушыдан өндіру құқығын өз артында қалдырады, дегенмен, егер Компания осыған ниеттенсе, ол алдын ала осы жөнінде Пайдаланушыны ескертеді. Өзінің ұйғарымы бойынша Компания Пайдаланушыны немесе онымен байланысты үшінші тұлғаларға Кеңейтілген кешенді тексеру өткізсе де Пайдаланушы шектерін ұлғайтудан бас тартуы мүмкін немесе Пайдаланушы шектерін кейін төмендетуі мүмкін,

i. Егер Компания Арыз берушінің тіркелуін қабылдаса, Компания осы жөнінде Арыз берушіні хабардар ету керек. Осындай хабарламаны алмаған Арыз беруші қандай да бір өзге Тіркеулік жазбалар арқылы Сервистерді пайдалануға тырыспау керек.

5. Пайдаланушы туралы ақпараттың өзгеруі

a. Пайдаланушы жүйеге кіріп, өзінің Дербес деректерін немесе ақпаратты ұйғарымды процедуралардың көмегімен кез келген уақытта өзгерте алады, олар Компания Сайтында қолжетімді немесе байланыс деректері Сервистер арқылы немесе Компания сайтында қолжетімді Клиенттерді қолдау қызметінің көмегімен өзгертеді.

b. Пайдаланушы Компанияны жоғары тармақта көрсетілген өзгерістер туралы ескертпеудің нәтижесінде туындаған кез келген шығындарға жауапты болмайды.

6. Пайдаланушының Тіркеулік жазбасын басқару

a. Компания кез келген Пайдаланушы атын пайдалануды шектей алады, егер ол келесілерді жасай алса: (і) Дербес деректердің немесе Пайдаланушы ақпаратының жайылып кетуіне алып келсе; (іі) өзгелер Пайдаланушыны өзге физикалық немесе заңды тұлға деп қате қабылдауға алып келетін болса; (ііі) егер ол тіл тигізетін, тұрпайы немесе ерсі немесе өзге лайықсыз түр деп мойындалса; (іV) егер бұл үшінші тараптың құқықтарын бұзса; (V) егер бұл өзгелер Пайдаланушыны Компания немесе оның Үлестес тұлғалары деп қате қабылдауға алып келуі мүмкін болса; немесе (Vі) егер Компания мұны қажет деп санаса.

b. Комапнимен ашылған әр Тіркеулік жазбасы тек қана белгілі Пайдаланушымен жүргізіледі және басқарылады және қанда да бір өзге тұлғаға табыстауға жатпайды. Тек Пайдаланушы ғана өзінің Тіркеулік жазбасы арқылы жүйеге кіруді жүзеге асыра алады, сонымен қатар Сервистарды толық көлемде пайдаланады. Пайдаланушы физикалық емес заңды тұлға болып табылған жағдайда жүйедегі әрекеттерді (Платформадағы) оның Уәкілетті өкілі жүзеге асыра алады.

c. Пайдаланушы Тіркеулік жазбаға қатынас құру үшін қажетті кез келген және барлық ақпараттың тіркелуіне, сақталуына, басқарылуына және қорғанысына жеке дара жауап береді, оның ішінде Пайдаланушының есімі, Пайдаланушыға меншіктелген немесе Сервистарға қатынас құруға қажетті және оларды Пайдаланушының Тіркеулік жазбасының көмегімен пайдалануға қажетті қауіпсіздіктің кез келген өзге есептік деректері, және олар қандай да бір үшінші тұлғаларға берілмеу керек. Пайдаланушы осындай ақпаратты өзгеге ұсынбау, басқаға бермеу, сатпау және өзге түрде иелік етпеу керек (осындай ақпаратты Уәкілетті өкілінің иелік ету жағдаларын ескермегенде), және ол Уәкілетті Өкілдің әрекеттеріне және әрекетсіздіктеріне заңды және материалдық жауапкершілікке тартылатын болады.

d. Пайдаланушы Сервистармен Тіркеулік жазба арқылы пайдаланатын кез келген тұлғаның, соның ішінде Уәкілетті өкілдерінің барлық әрекеттеріне немесе әрекетсіздіктеріне жеке дара жауап береді және міндеттемелермен байланысты. Компания Тіркеулік жазба арқылы Сервистерді пайдаланатын немесе пайдалануға ниеттенген кез келген тұлғаның уәкілеттілігін немесе іс – әрекетке қабілеттілігін сұрауға немесе тексеруге міндетті емес. Компания Тіркеулік жазбаға қолжетімділік алған немесе оны пайдаланатын кез келген тұлға ұсынған кез келген өкімдерге, тіпті кіруге арналған деректер алдамшылдықпен алынған болса да немесе жаңа өкімдер осыған дейін Пайдаланушы берген кез келген өзге өкімдердің шарттарына қайшы келсе де сүйену құқығына ие. Компания Тіркеулік жазбаға сәтті кірген немесе кез келген Тіркеулік жазба арқылы Сервистармен қолданатын Пайдаланушыны қарапайым тексеру процедурасын қолданғаннан кейін осы Тіркеулік жазбаның Пайдаланушысы деп есептейді, және Пайдаланушының өзімен жасалған барлық транзакцияларды күші бар деп есептейді.

e. Егер Пайдаланушыға оның Тіркеулік жазбасына қатынас құру үшін қолданылатын ақпараты жоғалғаны, ұрланғаны, ашлығаны, үшінші тараппен қолданылғаны немесе кез келген өзге тәсілмен беделінен айырылғаны мәлім болса, Пайдаланушы дереу осы жөнінде Компанияның Клиенттерді қолдау қызметіне хабарлау керек және Компаниямен ұсынылған кез келген нұсқауларын орындау керек. Компания дереу, соның ішінде жүйеге кіруге жол бермеу үшін және Тіркеулік жазбаның әрекеттерін тоқтата тұру үшін немесе оны жою үшін шараларды қабылдауы мүмкін, алайда Пайдаланушы әрқашан Тіркеулік жазбадан шыққанға, уақытша тоқтатқанға немесе өзінің қатысуын Сервистерді пайдалануда тоқтатқанға дейінгі Тіркеулік жазбаны пайдаланғанда жасалған кез келген әрекеттерге жауапты болады.

f. Компания жоғалту, ұрлату, жөнсіз басқару, ұқыпсыз пайдалану немесе осындай Пайдаланушының Тіркеулік жазбасына қатынас құру үшін қажетті кез келген ақпаратты жариялау , соның ішінде, өзгелерді ескермегенде, өзінің Пайдаланушы құпиясөзін немесе қауіпсіздіктің өзге тіркеу деректерін ашу нәтижесінде ұшыраған Пайдаланушының кез келген шығындарына жауапты болмайды.

i. Әр Пайдаланушы әрбір Уәкілетті Өкіл осы 6 Тараудың ережелері және шарттарын білуін, сақталуын қамтамасыздандыру үшін жеке дара жауапты болатындығымен келіседі.

7. Дербес деректерді қорғау

a. Әр бір Пайдаланушы Компания – операторлар және Сервис жеткізушілері ретінде Құпиялық саясатына сәйкес Пайдаланушымен ұсынылған кез келген Дербес деректерін (соның ішінде Пайдаланушының Байланысқан үшінші тұлғаларының деребес деректерін) жинай, қолдана, аша және жөнелте алатындығымен келіседі, оларға арасында өзгертулер және толықтырулар енгізілуі мүмкін. Әр Пайдаланушы Құпиялық саясатымен танысқанына және онда жазылған шарттармен келісетіндігі туралы айтады және кепілдік береді.

b. Әр Пайдаланушы Құпиялық саясатына сәйкес Компанияға онымен Байланысқан үшінші тұлғалар және кез келген өзге тараптар өздерінің Дербес деректерін ашуға, сонымен бірге олардың Дербес деректерін Компаниямен пайдалануға, өңдеуге, таратуға және жіберуге сәйкес келісімдерін бергенін айтады және оған кепілдік береді. Сонымен қатар, әр Пайдаланушы өзін қоспағанда өзге тұлғаларға қатысты кез келген Дербес деректерді Компанияға ашу - деректерді және қолданылатын юрисдикцияда құпиялық деректерді қорғау туралы барлық заңдарға сәйкес жүзеге асырылады (немесе жүзеге асырылатын болады), ал ашылған жағдайда бұл деректер нақты, өзекті және сәйкес келетіндігіне кепілдік береді. Әр Пайдаланушы сәйкес Пайдаланушының үшінші тұлғаларының Дербес деректерін Компаниямен жинаумен, пайдаланумен, өңдеумен, ашумен немесе жіберумен байланысты Компания ұшырауы мүмкін болатын шығындарды немесе кез келген талаптар бойынша өтеулерді төлейтіндігіне кепілдік беру керек.

c. Егер арасында Компания өзінің Пайдаланушыларына Құпиялық саясатының жаңа нұсқасын ұсынса, Пайдаланушылар дереу осы хабарламамен танысу керек және оның көшірмесін Дербес деректерін Пайдаланушылар Компанияға ұсынған кез келген физикалық тұлғаға жіберу керек.

8. Компанияның жалпы міндеттері

a. Компания Пайдаланушы келісімінің шарттарына сәйкес Сервистерді үзіліссіз және тұрақты ұсыну үшін барлық жүйелі күшін салады.

b. Пайдаланушылар Сервистерді қауіпсіз және қорғалған ортада пайдалануға кепілдік беру үшін Компания Пайдаланушылардың Дербес деректерін қорғауға арналған сенімді қауіпсіздік жүйелерін енгізу үшін барлық экономикалық ақталған күш салады (соның ішінде қаржылық ақпарат пен орындалған транзакциялар).

c. Компания Пайдаланушылардың барлық шынайы шағымдарын адал және әділ түрде қарастыру үшін барлық экономикалық ақталған күш жігерін салады.

9. Пайдаланушының міндеттері

a. Пайдаланушы келесілердің ешбірін жасамауға міндеттеледі:

 • Кез келген өзге Пайдаланушы немесе тұлғалардың ақпаратын ұрлау немесе ұрлауға талпыныс (оның ішінде пайдаланушылардың атын және құпиясөздерін ұрлау немесе Компания Сайтының кез келген бөлігіне өзінің қатынас құруға құқығы жоқ болғандықтан қолжетімділікті алу үшін өзге Пайдаланушының атын және құпиясөзін пайдалану;
 • Компаниямен және рұқсат етілген үшінші тұлғалармен орналастырылған немесе ұсынылған кез келген Контентті өзгерту, соның ішінде бұрмалауды немесе авторларға жасалған кез келген сілтемелерді, заңды немесе өзге тиісті хабарламаларды өшіріп тастау, сонымен қатар Пайдаланушылармен жүктелген немесе өзгеше түрде ұсынылған меншік құқықтарының белгілерін немесе шығу тегі бар жарлықтарды немесе бастапқы материалды өшіру.
 • ақпарат беру, соның ішінде кез келген тұлғаға қатысты заңсыз, тұрпайы, әдепсіз немесе жала болып табылатын кез келген материалдарды жүктеу, жариялау, электронды пошта арқылы жіберу немесе өзге түрде беру. Пайдаланушы Компаниямен рұқсат етілген ақпараттан басқа келісімшарттық, фидуциарлық немесе өзге қатынастарға сәйкес құпия ақпаратты Сервистерге немесе Компания Сайтына немесе олар арқылы жіберуге құқықсыз (мысалы, ішкі ақпаратты, коммерцилық құпияны, жарияламау жөніндегі міндеттемелер шеңберінде алынған немесе ашылған қызметтік және құпия ақпаратты).
 • Кез келген қажетсіз ақпаратты немесе рұқсат етілмеген жарнаманы, жарнама материалдарын, «қажетсіз поштаны», «спам», «бақыт хаттарын», «қаржы пирамидаларына» қатысуға шақыртуларды немесе Пайдаланушылар осы мақсат үшін көрсететін облыстарды есепке алмағанда кез келген өзге өнімдерді/қызметтерді қыстырмалауды жүктеу, жариялау, электорнды пошта бойынша жіберу немесе өзгеше түрде беру.
 • Компаниның, оның Үлестес тұлғаларының және кез келген үшінші тұлғалардың зияткерлік меншік құқықтарын бұзу, соның ішінде олардың тауарлық белгілерін, авторлық құқықтарын бұзу немесе Компания Сайтынан немесе ондағы Контенттен кез келген тауарлық белгілерді, авторлық құқықтарды немесе меншік құқықтары туралы өзге хабарламаларды өшіру.
 • Компанияның, оның Үлестес тұлғаларының және кез келген үшінші тұлғалардың беделіне нұқсан келтіретін кез келген әрекеттерге, істерге немесе қылықтарға қатысу немесе олардың кез келген операциларын бұзу.
 • Сервистарда немесе олар арқылы қоғамдық тәртіпке және қоғамның тиісті әдеп – ғұрыптарына нұқсан келтіретін әдепсіз немесе зорлықшыл хабарламаларды, бейне, аудио, жалған фактілерді немесе кез келген өзге ақпаратты ашу немесе жариялау.
 • Компания Сайтының негізінде немесе Сайттағы немесе Сервистер арқылы алынған кез келген Контентінің кез келген туынды жұмыстарын көшіру немесе құру, және Пайдаланушы кез келген туынды жұмыстар зиткерлік меншікті «адал қолданылған» деп есептелмейтіндігімен келіседі және түйілткізеді;
 • Компания Сайтын немесе Сервистерін пайдалану, сонымен бірге олардағы кез келген Контентті кез келген көпшілік алдында көрсету, көпшілік алдында орындау, сату немесе жалға беру. Пайдаланушы осындай кез келген пайдалану «адал қолданылған» деп есептелмейтіндігімен келіседі және түйілткізеді;
 • Сервистерді заңсыз немесе тиісті емес коммерциялық мақсаттарда пайдалану;
 • Пайдаланушының Тіркеулік жазбасын пайдаланғанда агент немесе кез келген үшінші тараптың атынан номиналды тұлға ретінде шығуы
 • Компанияның алдын ала берген келісімісіз Тіркеулік жазбаға және/немесе Сервистерге қолжетімділік алу, көрсетілімдер мен шертулердің санын құру немесе ұлғайту, Сервистерді пайдалануға арыз беру немесе агент, скрипт, қараушы – бағдарламасы, шпиондық БЖ және құрылғылар тақтасы секілді автоматтандырылған амалдардың көмегімен немесе кез келген өзге алаяқтық тәсілдермен Компания серверінің қайта жүктелуін жасау
 • Кез келген вирустан тұратын кез келген файлдарды, контентті, материалдарды немесе кодтарды жүктеуге тырысу: трояндық ат, өздігінен көбейетін (құрттар) вирустық бағдарламалар, «жай жарылатын бомба» типіндегі вирус, болдырмау боттары, зақымдалған файлдар және өзге де ұқсас бағдарламалық жасақтамалар, зақым келтіру үшін, зияндық араласу, деректерді құпия қармау немесе кез келген жүйені, деректерді немесе дербес деректерді экспроприациялау үшін тағайындалған компьютерлік бағдарламалау бағдарламалары;
 • қолжетімділікті бұзу, сөндіру, ауыртпалық түсіру, өзге түрде кедергі жасау немесе Сервистердің тиісті қызмет етуін бұзу, соның ішінде, басқаларды қоспағанда, жалған шабуылдар, резервті көшіру, тыңдау, бұзу, «қызмет көрсетуден бас тарту» сияқты шабуылдар, кері жобалау немесе қайтадан бағдарламалау;
 • Компания Сайтының қай жерінде болмасын немесе Сервистармен бірге қолданылатын кез келген шифрлау амалдарын немесе қауіпсіздіктің өзге амалдарын айналып өту;
 • Тіркеулік жазбамен байланысты деректерді жинауды немесе өзгеше түрде Дербес деректерді немесе өзге ақпаратты жинауды, сонымен бірге өзге Пайдаланушының немесе үшінші тараптың Құпиялық ақпаратын, оның ішіне электронды пошта мекенжайлары немесе жеке тұлғасын анықтауға жағдай жасайтын өзге жеке ақпаратты жинауды жүзеге асыру, деректерді зияткерлік талдау үшін кез келген құралдарды, боттарды, скрейпер – бағдарламаларды немесе Компания Сайтынан немесе Сервистармен бірге деректерді жинайтын және шығарып алатын ұқсас құралдарды пайдалану;
 • Нарықта қызмет ережелерін теріс пайдалануға бағытталған (немесе солай болып есептелетін) кез келген әрекеттерге, істерге немесе қылықтарға қатысу немесе өзін Компания деп немесе кез келген өзге Пайдаланушы деп айту мақсатында Сервистерді пайдалану арқылы, жалған жолмен СА бағасына амал – шарғы жасау үшін, нарықта тынышсыздық орнату үшін немесе кез келген СА кез келген белсенді саудасы туралы жаңылыстыратын жалған көрініс жасауы мүмкін.
 • алдау үшін кез келген құрылғыны, сұлбаны немесе айланы пайдалану, алаяқтық немесе алдаушылық ретінде әрекет ететін немесе кез келген тұлғаға қатысты алаяқтық немесе алдаушылық ретінде әрекет ете алатын әрекеттерге, тәжірибелерге немесе бизнес жүргізулерге қатысу, маңызды қатынаста көре тұра өтірік қандай да бір арыздар жасау;
 • СА нарығымен (немесе солай есептелетін) немесе СА бағаларымен немесе жалған және әділетсіз жолмен СА саудасына кез келген өзге тұлғаны итермелеу үшін жүзеге асырылатын айла – шарғы жасауға бағытталған әрекеттерге, істерге немесе қылықтарға қатысу.
 • СА бағасына тиіссіз ықпал ету әдістерінің көмегімен транзакциялар өткізілуінің сенімді тәртібін бұзу; немесе
 • Кез келген өзге заңсыз, алаяқтық, адасуға немесе айла – шарғы әрекеттеріне алып келетін әрекеттер жасау, оның ішінде кез келген мета – тегтерді пайдалану, шерту үшін төлемі бар жарнама немесе кез келген өзге Компания Сайтын немесе Компания белгілерін пайдаланып өзге кез келген «жасырын мәтін» қолдану (төменде 10 тарауда анықталғандай). Пайдаланушы осымен Компания атауын немесе Компания Сайтын, немесе Компания белгілерін, немесе кез келген Компанияға тиесілі Белгілерді пайдалану Компанияның тауарлық белгілеріне құқықтарын бұзу болып табылатындығымен келіседі және осындай заң бұзушылық нәтижесінде Компания көтеретін шығындар мен нұқсанды нақты алдын – ала бағалау ретінде 3 000 000 (үш миллион) теңге көлемінде тұрақсыздық айыбын төлеуге міндеттеледі, қосымша Пайдаланушы осы соманы өтеу кезінде алынатын кез келген алымдарды, соның ішінде қорғаушының қаламақысы мен осымен баланысты барлық шығындарды қоса төлеуге міндетті.
 • Компания Сайтының, Сервистарының дұрыс жұмыс жасауына, сонымен бірге Компанияның абыройы мен беделіне теріс ықпал ететін барлық әрекеттерді жасау.

b. Барлық Пайдаланушылар Қолданылатын заңнамаларды, Пайдаланушы келісімін және Компания Сервистармен байланысты хабарлаған немесе ескерткен кез келген сұрақтарды сақтау керек, және Компания жұмыстарын бұзатын ешбір әрекеттерді жасамау керек.

10. Басылымға қатысты зияткерлік меншікке құқықтар

a. Сервистарда немесе олар арқылы (Компания осындай мүмкіндікті орнатқан жағдада) кез келген Басылымдарды немесе контентті жөнелткенде, жариялағанда/орналастырғанда немесе көрсеткенде Пайдаланушы барлық әлем аймағында таратылатын әрекетпен Компанияға лицензиялық аударусыз айрықшалығы жоқ лицензия ұсынады:

 • Сервистарды басқару, жақсарту, кеңейту және ілгері жылжыту мақсатында осындай Басылымдарды немесе олардың құрамын пайдалану, редакциялау, сақтау, көшіру, түрлендіру, ашу, бейімдеу, жаңғырту, жөнелту, көпшілік алдында орындау, ашық қолжетімділікте орналастыру және тарату, кез келген жаңа сервисті немесе қызметті жобалау үшін;
 • Осындай Басылымдарды немесе олардың материалдарын жасап шығару, құрастыру немесе туынды жұмыстарды тарату мақсатында пайдалану;
 • Сервистерді сату немесе ілгері қарай жылжыту үшін Басылымдарды немесе олардың құрамын бұқаралық ақпарат құралдарына және ұялы байланыс операторларына хабарлауға және таратуға рұқсат беру;

b. Егер Компания жоғарыда - 10 тараудың (а) тармағында жазылған тәсілден өзгеше тәсілмен Пайдаланушы Басылымын пайдалануға ниетті болса, ол Пайдаланушыдан телефон немесе электронды пошта бойынша алдын ала келісімін ала алады.

c. Егер де Пайдаланушымен немесе Компаниямен Пайдаланушы келісімі 21 Тарауға сәйкес бұзылғанның өзінде жоғарыда (а) тармағында алдын ала ескерілген осы лицензия Пайдаланушы келісімінің әрекеті тоқтағаннан кейін де өз күшінде қалады.

11. Басылымды пайдалану құқығы

a. Компания 10 тараудың ережелерін сақтаған жағдайларда Компания Пайдаланушы Басылымдарын пайдалану нәтижесінде туындаған кез келген Шығындарға немесе өзге мәселелерге Компания емес – Пайдаланушы жауапты болады.

b. Пайдаланушы басылымдарға байланысты үшінші тұлғалардың зияткерлік меншігіне жасалған кез келген құқық бұзушылыққа немесе Басылымды рұқсатсыз пайдаланғаны үшін Компанияға немесе оның Үлестес тұлғаларына қарсы үшінші тұлғалардың тарапынан кез келген шағымдар, талаптар немесе талқылаулардан туындаған барлық Шығындарды Компанияға және оның Үлестес тұлғаларына өтеуге міндетті.

12. Зиткерлік меншік құқықтарына иелік ету

a. Компанияны немесе Байланысқан үшінші тұлғаларды, сонымен бірге олардың өнімдері мен қызметтерін сәйкестендіруші атаулар, бейнелер, логотиптер немесе кез келген өзге тауарлық белгілер («Белгілер») авторлық құқықтармен қорғалған. Компанияның немесе Үлестес тұлғалардың, сонымен бірге кез келген өзге сәйкес үшінші тұлғалардың дизаны және белгілері Компаниямен немесе оның Үлестес тұлғаларымен немесе Байланысқан үшінші тұлғалармен ашық түрде қорғалған. Компанияның немесе сәйкес үшінші тараптың алдын ала берген жазбаша келісімісіз Компанияның, оның Үлестес тұлғаларының немесе кез келген өзге үшінші тараптың авторлық құқығына немесе дизайнына кез келген тауарлық белгі, патент, құқықты пайдалануға қандай да бір лицензияны немесе құқықты құқықтық презумпция немесе өзге түрде ұсыну секілді Пайдаланушы келісімдегі ешбір мазмұн ұйғарынды түрде пайымдалмау керек. Пайдаланушы Компания немесе оның Үлестес тұлғаларының Белгілерін немесе кез келген үшінші тараптың Белгілерін қандай да бір түрде, соның ішінде кез келген жарнамада немесе ашық қолжетімділікте ақпаратты орналастыруға, немесе Компанияның алдын ала берген жазбаша келісімісіз гиперсілтеме ретінде пайдалануға құқықсыз.

b. Компания Сайтына жасалған барлық сілтемелер ataix.kz тұру керек, Компанияның ұқсас немесе туынды атауын немесе Компанияның веб -сайттарын пайдалану, оның ішінде оның Үлестес тұлғаларының атауларын және Сервистармен байланысты немесе Компания Сайтында көрсетілетін барлық логотиптерді қоса алғанда олар тауарлық белгілер немесе Компанияның немесе оның лицензиарларының тіркелген тауарлық белгілері болып табылады. Пайдаланушылар Компанияның алдын ала берген жазбаша келісімісіз оларды көшіре, пайдалана немесе еліктете алмайды.

c. Компания, оның Үлестес тұлғалары және лицензиарлары келесі қатынастағы барлық құқықтарды, құқық негіздерін және үлестік қатысу құқықтарына ие және оларды өз артында қалдырады (а) Компания сайты, оның ішінде барлық платформалар, веб сайттар және Сервистерді ұсыну үшін қолданылатын кез келген өзге амалдар; (b) Сервистерді ұсыну үшін қолданылатын барлық жабдықтар, бағдарламалық жасақтамалар мен өзге бұйымдар; және (с) барлық материалдар, соның ішінде және басқаларды қоспағанда Сервистер арқылы ұсынылатын ақпарат, деректер қоры, деректер, құжаттар, онлайн – графика, аудио және бейне, олар құпия ақпараттан тұрады, Компанияның меншігі болып табылады және зияткерлік меншік туралы қолданыстағы заңдармен және өзге заңдармен қорғалған. Компаниямен тікелей рұқсат етілген жағдайларды қоспағанда Пайдаланушы Компанияның меншігі болып табылатын қандай да бір құпия ақпаратты көшірмеу керек, өзгертпеу керек, жарияламау керек, жөнелтпеу керек, таратпау керек, пайдаланбау керек, көрсетпеу және сатпау керек. Пайдаланушы Компаниямен жазбаша нысанда тікелей рұқсат етілген ерекше жағдайларды есепке алмағанда Сервистерде немесе олар арқылы қолжетімді кез келген контентті қайта құрастырмау, кері жобалауды жүзеге асырмау немесе өзге тәсілмен бастапқы кодты білуге тырыспау керек.

d. Пайдаланушы Сервистерде немесе Компания сайттарында қандай да бір бағдарламалық жасақтаманы, қосымшаны немесе сценарийді немесе олар арқылы бағдарламалық жасақтаманы, қосымшаны немесе мәтінді, соның ішінде кез келген файлдарды, бейнелерді, бағдарламалық жасақтамаға қосылған немесе бағдарламалық жасақтаманың көмегімен жасалған ілеспе деректерді жүктеген жағдайда Компания Пайдаланушыға Пайдаланушы келісіміне сәйкес жалғыз Сервистерді пайдалану мақсатында бағдарламалық жасақтамаға (бірігіп «Бағдарламалық жасақтама» деп аталады) жай, табыстауға жатпайтын және сублицензирлеу құқығысыз лицензия ұсынады. Күмәндарды болдырмау үшін Компания Пайдаланушыға Бағдарламалық жасақтамаға меншік құқықтарын немесе қандай да бір өзге құқықтарды бермейді. Пайдаланушы Бағдарламалық жасақтаманы қайта таратпау, сатпау, қайта құрастырмау, кері бағдарламалауды жүзеге асырмау, дизассемблирлеу немесе өзгеше түрде бағдарламалық жасақтамаға араласпау керек.

e. Пайдаланушы Сервистер арқылы немесе онымен байланысты («Сервистердің құрамы») алған Сервистерді немесе кез келген Контентті, ақпаратты, деректерді, өнімдерді немесе қызметтерді еліктетпеу, көшірмеу, өзгертпеу, қайта құрастырмау, дизассемблирлеу, кері жобалауды жүзеге асырмау, таратпау, жөнелтпеу, жаңғыртпау, лицензияламау немесе қандай да бір туынды жұмыстар толық немесе ішінара және кез келген тәсілмен жасамау, аттамау, бермеу немесе сатпау керек. Сервистерді немесе Сервистердің құрамын рұқсатсыз пайдалану Компанияның немесе кез келген шеткі иегерлердің зияткерлік меншік Құқықтарын бұзады, сонымен бірге Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес заң бұзушылық, қылмыс болуы мүмкін. Пайдаланушы зияткерлік меншікке және меншік құқықтары туралы өзге ескертулерге барлық ілеспе құқықтарға қол сұқпаушылықты сақтаса, Пайдаланушыға тиесілі кез келген үйлесімді құрылғыда Сервис құрамын алуға және бейнелеп көрсетуге, жазу үшін Сервис құрамының көшірмесін сақтауға құқықты.

13. Сервистерді ұсыну

Келесі Тарауларда (13, 14, 15, 16, 17) тікелей нысанда Пайдаланушыға ұсынылатын сандық активтердің Сервистері сипатталған:

a. Компания арасында бір немесе бірнеше Сервистерді ұсынуы мүмкін, және әр Сервистің ұсынысы Қолданыстағы заңнамалармен реттеледі.

b. Пайдаланушының бір Әмияны СА бар бірнеше Фиатты және Сандық әмияндардан тұрады, яғни Компаниядағы Пайдаланушының әмияны, пайдаланушыларға қолдаулы СА сақтауға, қадағалауға, аударуға және басқаруға жағдай жасайды;

c. СА саудасына арналған Сервис Алаңшасы, ол СА сату және сатып алу бойынша операциялар үшін бағалар алуға жағдай жасайды («Сандық активтер биржасы»). Сандық активтер биржасы бола тұра, егер өзгесі көрсетілмеген болса Компания СА шығармайды. Сандық активтер саудасына арналған алаң өзге Пайдаланушылармен Фиатты амалдарды және /немесе СА айырбастау немесе ыңғайлы саудаласу үшін өз Пайдаланушыларына платформа ұсынады.

d. Қолданылатын желілік алымдарды (газ комиссиясы), сауда және/немесе жіберуге алынатын алымдарды және жергілікті құзіреттегі салықтарды (егер ондайлар болатын болса) есепке алумен СА айырбастау қызметі СА сату және сатып алу үшін Сізге жағдай жасайды, бұл шын мәнінде Пайдаланушы СА – СА өзге түріне алмастыра (айырбастай) алады, немесе СА Фиатты амалдарға жағдайларға тәуелді өзге Пайдаланушылардан («Айырбастау сервистері») келген қарсы ұсыныстардан (Ордерлерден) анағұрлым жақсы бағамен Ордер беру және орындау арқылы сатып ала алады.

e. Компания Пайдаланушылар үшін Сервистер күнделікті тәулігіне 24 сағат мүмкіндігінше қолжетімді болу үшін барлық жүйелі күштерін салуда, ол үшін үнемі профилактикалық және техникалық жұмыстар өткізіледі (төмендегі 14 (i) тарауын қараңыз).

f. Компания Пайдаланушыны алдын ала ескертпей барлық Сервистерге немесе оның бөліктеріне барлық немесе жеке Пайдаланушыларға қолжетімділікті ұсынуды уақытша тоқтатуы немесе доғаруы мүмкін.

 • Компания ақпараттық қатынас жабдыққа, сонымен бірге бұлардың бәрінен басқа Сервистармен байланысты немесе оған байланысты қолданылатын кез келген компьютерлік жүйеге жедел техникалық қызмет көрсетуін, алмастыруын немесе тексеруін өткізеді;
 • Сервистерді ұсыну үшін қажетті жүйелердің немесе құрылғылардың кез келгені уақытша тоқтатылған немесе доғарылған, сонымен бірге бұлардың бәрінен басқа компьютерлік жүйелер немесе байланыс желілері секілді кез келген ақпараттық қатынас жабдықтағы кез келген ақаулықтар;
 • Қандай да бір Форс – мажорлық жағдайлар туындайды;
 • Mimble Wimble және өзге жасыратын сервистер қолданылады;
 • Компанияның немесе оның Үлестес тұлғасының кез келген активі ұрланған немесе бұзу нәтижесінде немесе кез келген амалмен жоғалған;
 • Компания қандай да бір Пайдаланушы қолжетімділік құқығы бар Пайдаланушы болуын 5 тарауға сәйкес тоқтататынын біледі немесе күдіктенеді немесе кез келген Пайдаланушы Пайдалану келісімінің қандай да бір шарттарын бұзады.
 • Егер 21 Тараудың (a) және (b) тармақтарында көрсетілген оқиғалардың қайсы бірі пайда болса;
 • Компания Пайдаланушының кез келген Тіркеулік жазбасын болжамды қара ниетпен немесе құқыққа қайшы пайдалану туралы тергеуді өткізеді немесе өткізуге ниетті;
 • Бұл Қолданыстағы заңнамаларға немесе Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес талап етіледі; немесе
 • Компания Сервистердің барлық немесе белгілі бөлігін ұсынуды уақытша тоқтату немесе доғару қажет екендігін (соның ішінде уақытша тоқтату немесе доғару Компанияның операциялық, техникалық немесе іскерлік қажеттіліктеріне сәйкес талап етілетін жағдайларда) өзінің меншікті және абсолютті ұйғарымы бойынша өзгеше түрде анықтайды

g. Компания Пайдаланушыларды алдын ала ескертумен және 21 Тараудың (a) және (b) тармақтарындағы ережелерге сәйкес (мұндай ескерту 21 Тарауға сәйкес ұсынылу керек) Сервистердің барлығын немесе белгілі бөлігінің ұсынылуын уақытша тоқтатуы немесе доғаруы мүмкін.

h. Компания арасында жүйелі түрде жасалатын тексерулерді немесе жүйелерге техникалық қызмет көрсету үшін Сервистердің барлығын немесе бір бөлігін ұсынуды уақытша тоқтата немесе доғара алады. Ойға қонымды жағдайларды қоспағанда Компания Сервистердегі немесе олар арқылы осындай жоспарлы тексеру жөнінде алдын ала жариялау керек. Осы аралық ішінде Сервистерді немесе Тіркеулік жазбаларды пайдалану − тексеру немесе техникалық қызмет көрсету аяқталғанға дейін тоқтатылады.

i. Компания осы Тарауға сәйкес Компаниямен қабылданған кез келген шаралармен, уақытша тоқтатулармен, үзілістермен немесе доғарулармен байланысты Пайдаланушы ұшыраған кез келген шығындарға жауапты болмайды.

14. Сервисті пайдалану

a. СА операциялар жасау тәсілдерінің бірі Пайдаланушымен Фиатты ақшаны Компаниямен нұсқалған банк шотына («Компанияның тағайындалған банк шоты») аудару болып табылады, Компания үшін оңтайлы уәкілетті банкте Компания Сайтында қолжетімді төлеудің қолайлы тәсілдерінің бірі қолданылады, мысалы, несиелік, дебеттік карта немесе банктік аударма. Осындай Фиатты амалдар Компанияның Тағайындалған банк шотында сақталады, және Компания Пайдаланушымен жасалған келісім бойынша есептесу үшін контрагент болып, өзге Пайдаланушының Тағайындалған банк шотынан осындай Фиатты ақшаларды аудару немесе шешу құқығына және уәкілетіне ие болады. Компания әр Пайдаланушы үшін Компанияның Тағайындалған банк шотында Фиатты амалдар қалдықтарының есебін жүргізіп отырады. Мұндай жазбалар сенімді дәлелдемелер болып есептеледі, соның ішінде алаяқтық жағдайларында немесе Компания тарапынан анық қате кеткенде қажет. Пайдаланушы Компанияның Тағайындалған Банк шотында сақталатын Фиатты ақшалар Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктарында Компанияның жеке клиенттік шоттарында сақталатындығымен, және Пайдаланушылардың мүдделерінде сенімді басқарудағы ақшалар болып табылмайтындығын мойындайды. Пайдаланушы Компанияның Тағайындалған банк шотына аударатын Фиатты ақшаларға есептелген қандай да бір пайыздарға құқықсыз екендігімен келіседі, және осындай пайыздарға берілетін барлық құқықтардан бас тартады және Компания осындай пайыздарды ұстауға немесе осындай пайыздарды Пайдаланушыға беруге міндетті емес екендігін мойындайды. Компания Пайдаланушысының әмиянында Фиатты әмияндардағы сомалар түрінде және сәйкес валютада енгізілген Фиатты амалдар көрсетілетін болады.

b. Фиатты валютаға қосымша Пайдаланушы Компаниямен ашылған Пайдаланушының Сандық әмиянына меншікті СА аудару немесе салу арқылы СА операциялар жасай алады. Аударудан және сәтті қабылдаудан кейін Пайдаланушының Сандық әмиянында енгізілген СА көрсетілетін болады, және , егер де Пайдаланушы Компанияның Тағайындалған банк шотына Фиатты амалдар да салса, сәйкес Пайдаланушының әмиянындағы қолжетімді СА та, Фиатты валютада көрсетілетін болады

c. Пайдаланушы Компаниямен Компания сайтында орнатылған тәсілмен ғана СА сату немесе сатып алуға Ордер беру керек.

d. Пайдаланушы СА сатып алуға/сатуға немесе транзакцияға Ордер жібергенде Компаниядағы Пайдаланушы әмиянында Тағайындалған банк шотында сәйкес Фиатты амалдардың немесе сәйкес СА сатып алу үшін (сатып алуға Ордер жағдайында) немесе сәйкес СА беру үшін (сатуға Ордер жағдайында) талап етілетін, жағдайларға тәуелді, қолданылатын комиссияларға, алымдар мен салықтарға, сатып алу/ сатудың (төменде 17 тарауда көрсетілгендей) бағасын өтеу үшін Пайдаланушы әмиянында сәйкес СА жеткілікті саны болу керек.

e. Пайдаланушы Ордерді жөнелтпес немесе растамас бұрын Компания жиынтық ақпаратты ұсынады, онда Пайдаланушы сатып алғысы немесе сатқысы келетін СА саны мен бағасы, сонымен бірге желілік алымдар (үлестірілген желі комиссиясы), саду және/немесе беру алымдары және егер ондайлар бар болса, қосылған құнға салынатын кез келген салықтар («ҚҚС») болады, себебі олар қолдануға жарамды болуы мүмкін. Пайдаланушы Компанияның осы жиынтық ақпаратты немесе Ордерді кез келген растауын ұсынбауы Пайдаланушымен жөнелтілген Ордерге ықпал етпейтіндігімен келіседі. Дегенмен, Пайдаланушы Ордердің орындалу мезетіне дейін кез келген уақытта жөнелтілген Ордерді өзгертуі немесе болдырмауы мүмкін, СА сатылуы немесе сатып алынуы СА бағасы мен саны бойынша шарттар қанағаттандырған өзге Пайдаланушымен Пайдаланушы жасаған Ордерді орындау мезетінен бастап жасалады. Егер Пайдаланушы СА сатып алуға Ордерді Фиатты валютаны пайдаланумен демалыс күні немесе Астана уақыты бойынша жұмыс күні сағат 18:00 кейін шығарса, Компания бұл Ордерді келесі жұмыс күні алынған секілді қарастыра алады. Транзакцияны өткізу банкпен орнатылған өңдеу мерзімдеріне тәуелді болады. Пайдаланушы Ордер орындалып болғаннан кейін шығарылған Ордерді кері қайтаруға немесе өзгертуге құқықсыз болатындығымен келіседі, және Ордерді орындауға өткізілген барлық транзакциялар міндетті күшке ие болатын болады.

f. СА сатып алу Пайдаланушымен сатып алуға сәйкес ордерді шығару және осындай ордер шарттарымен СА сатуға ниетті өзге пайдаланушымен осындай ордерді орындау арқылы болады, не болмаса Пайдаланушы Маркет тарауы арқылы СА сатып алады. Дәл осылай, СА сату Пайдаланушымен сатуға сәйкес ордерді шығарумен және осындай Ордер шарттарымен СА сатып алуға ниетті өзге пайдаланушымен осындай ордерді орындау арқылы болады немесе Пайдаланушы Маркет тарауы арқылы СА сатады.

g. Пайдаланушыға Компаниядағы өзінің Әмиянындағы теңгерімін және Компания Сайтында өзінің Тіркеулік жазбасындағы транзакциялар тарихын қарау қолжетімді, соның ішінде (і) сома және құны, яғни транзакция жасалған әр СА бағасы; (іі) кез келген комиссиялардың, алымдардың бөлшектеуі (соның ішінде кез келген қолданылатын ҚҚС қоса); және (ііі) әр сатып алынған СА шығу немесе енгізу күні (жағдайларға тәуелді)

h. Пайдаланушы Компания Сайтындағы сәйкес опцияны таңдап кез келген уақытта Компаниядағы Пайдаланушы Әмиянында сақталып жатқан Фиатты амалдар болсын немесе Сандық активтер болсын − өз теңгерімінің барлық немесе кез келген бөлігін аударуды тапсыра алады. Егер өзгесі алдын ала келісімделмеген болмаса, сәйкес Фиатты валюта немесе СА қолданылатын комиссияларды, алымдарды және ҚҚС (егер қолданылса) шегеріп Пайдаланушыға тиесілі (Пайдаланушы атына ашылған, Компанияға ұсынылған ақпарат) және Пайдаланушының Тағайындалған банк шотына (арасында Қолданыстағы заңнамалармен рұқсат етілуі мүмкін болатын банк шоттарына) аударылатын болады. Күмәндарды болдырмау үшін үшінші тараптың банк шоттарына немесе олардан (яғни тіркелген Пайдаланушының атына емес) аударуларға қатаң тыйым салынған. Сонымен қатар, Фиатты валютада көрсетілген, бірақ Компанияда тіркелген Пайдаланушының банк шотының жоқтығынан сәйкес Фиатты валютаға айырбасталмаған кез келген құн көрсетілген Фиатты валютада шешіле алмайды. Фиатты валютада көрсетілген осындай құн осындай сома шығарылу үшін СА айырбасталу керек. Пайдаланушының сыртқы әмиянының мекенжайына СА аудару жағдайында Компания өзінің ұйғарымы бойынша сыртқы әмиянның осындай мекенжайы Компанияда тіркелуін талап етуі мүмкін, блокчейн көмегімен, транзакцияларды қадағалау құралы арқылы тексеріп, қолданылатын комиссиялар, алымдар мен ҚҚС (егер қолданылса) шегеріп аударуды жүзеге асыру алдында ол сәйкес Пайдаланушыға тиесілі екенінің дәлелін ұсыну керек.

i. Пайдаланушы жағдайларға тәуелді СА немесе Фиатты валютаны аударуға ниетті ақ тізімге енгізу үшін Компания тіркей алатын СА сыртқы әмияны мекенжайының және банк шотының дәлдігіне жеке дара материалдық және заңды жауапкершілікке ие болады, және Компания Пайдаланушы қате көрсеткен сыртқы әмиян мекенжайына СА және /немесе банк шотына кез келген Фиатты валютаны аудару нәтижесінде Пайдаланушы ұшыраған немесе Пайдаланушының тапсырмаларын орындау нәтижесінде өзге түрде ұшыраған кез келген шығындарға жауапты болмайды. Осы Келісімнің кез келген ережелеріне қарамастан егер бұл Қолданыстағы заңнамалардың бұзылуына алып келе алса немесе ақшаның ізін жасыруға немесе лаңкестікті қаржыландыруға күдік болса, Компаниямен өзінің меншікті ұйғарымымен анықталғандай Компания Фиатты валютада болсын немесе СА болсын қандай да бір амалдарды аударуға көмектесуге міндетті емес,

j. Компаниядағы Пайдаланушы Әмиянынан Фиатты валютада болсын, СА болсын қалдық амалдарды шығару алдында Компания алаяқтыққа, ақшаның ізін жасыруға, лаңкестікті қаржыландыруға және өзге де қаржылық қылмыстарға жол бермеу үшін қосымша тексерулер өткізуі мүмкін, соның ішінде Пайдаланушының жеке басын және Пайдаланушы алушысының немесе бенефициарының толық заңды атауын тексеру. Егер осындай тексерулердің нәтижесінде мәселелер туындаса, бұл Пайдаланушымен амалдар қалдығын шығаруды кідіруіне немесе тіпті мүмкін болмауына алып келуі мүмкін.

k. Пайдаланушы Компания да, оның Үлестес тұлғалары да кез келген СА қатысты, олардың бағаларына ешқандай пікірлер, кепілдіктер немесе болжамдар ұсынбайтындығымен келіседі және СА саудасы кезінде Пайдаланушы ұшыраған кез келген шығындарға жауапты болмайды (оның ішінде СА бағасының кез келген ауытқуларының нәтижесінде туындаған шығындар).

l. Егер СА сатып алу немесе амалдар қалдықтарын өтеу Компаниядағы Пайдаланушы әмиянынан Пайдаланушының тіркеулік жазбаларын пайдаланумен бастамашылық етілсе, және егер де Компания өзгесі жөнінде ақпарттандырылмаған болмаса, онда ол не Пайдаланушы тапсырманы бастамашылық етті деп, не болмаса осындай транзакцияны өткізуге рұқсат берді деп есептейді, және сәйкес түрде арыздарды және Ордерлерді орындайтын болады.

m. Егер Пайдаланушы нақты транзакция өткізуге ол рұқсатын бермеді деп және арыз немесе Ордер бұрыс орындалған деп есептесе, Пайдаланушы дереу Компания клиенттерін қолдау қызметімен байланысу керек, және кез келген жағдайда, сәйкес транзакция жасалғаннан кейін 30 күнтізбелік күннен кешіктірмей Компания сайтында көрсетілгендей орнатылған нысан бойынша, электронды пошта немесе телефон арқылы байланысу керек. Пайдаланушы Компаниядағы өзінің Әмиянын және транзакция тарихын кез келген рұқсатсыз немесе бұрыс транзакциялардың анықталуын табу үшін және олар туралы бірінші мүмкіндікте Компания клиенттерін қолдау қызметіне хабарлау үшін үнемі тексеріп отырған аса маңызды. Егер осы тарауға сәйкес Пайдаланушы Компанияны ескертпесе, Компания рұқсатсыз немесе бұрыс транзакцияларға байланысты кез келген талаптарға материалдық және заңды түрде жауапты болмайды.

n. Рұқсатсыз транзакция орын алса және Пайдаланушы Компания Ордерді немесе өзге транзакцияның орындалуына жол бермеу үшін Компания клиенттерін қолдау қызметін уақытында ескерте алса, Компания осындай Ордердің немесе транзакцияның орындалуына жол бермеу үшін барлық мүмкін болатын әрекеттерді жасайды… Егер Пайдаланушы Компанияны транзакция орындалуын тоқтату туралы уақытында ескертпесе, онда Компания осындай транзакцияның болатын салдарға жауапты болмады.

o. Егер Пайдаланушы алдап немесе жорта немесе өзінің салғырттығынан осы Пайдаланушы келісімі бойынша өз міндеттемелерін орындамаса, онда Пайдаланушы осыдан шығатын Компания және Пайдаланушы ұшыраған барлық Шығындарға жауапты болады.

p. Рұқсатсыз транзакция қатысты Компания және Пайдаланушы арасында дау туындаған жағдайда, Пайдаланушы сенімге ие болатын растайтын құжаттарды, нандырарлық дәлелдер ұсынса, Компания амалдарды қайтару туралы шешім қабылдауы мүмкін. Егер Компания барлық сәйкес дәлелдердің негізінде Пайдаланушы транзакция өткізуге шынымен өзі рұқсат берген деп шешсе, шығындардың жауапкершілігі Пайдаланушыға жүктеледі.

q. Егер транзакция Компанияның қателігі немесе олқылығының себебінен бұрыс жасалса, Компания осы транзакция сомасын артық кешіктірусіз Пайдаланушыға өтейді және транзакция өтпегендеге дейін болған күйге Компаниядағы Пайдаланушы Әминындағы шотты қалпына келтіреді. Пайдаланушы кез келген бұрыс немесе толық емес транзакция нәтижесінде төлеуге мәжбүрлі болған кез келген шығындарды және кез келген пайыздардың дәлелдерін ұсына алса, Компания да кез келген шығындарды және кез келген пайыздарды төледі.

r. Компания Пайдаланушының бастамасымен жасалған жекеше сұранымда кез келген бұрыс немесе толық емес транзакцияны тегін қадағалауға тырысады. Алайда Компания мұндай транзакцияларды қадағалай алатындығына кепілдік бере алмайды.

s. Пайдаланушы Компаниядағы Пайдаланушы Әминына қатынас құру үшін Баланысқан үшінші тұлғаларды тағайындай алады. Пайдаланушы осындай қатынас құру арқылы онымен Байланысқан үшінші тұлға Пайдаланушының транзакциялары бойынша деректерге және өзге деректерге қатынас құра алатындығын білу керек, және Ордер арқылы немесе Компаниядағы өзінің Әминынан аудармалар транзакция жасалуына бастамашылық ете алады.

t. Компания Компаниядағы Пайдаланушы Әминына рұқсатсыз немесе алаяқтық қолжетімділікке қарсы нақты расталған және объективті дәлелді себептер бойынша кез келген Байланысқан үшінші тұлғаларға қатынас құруға бас тарту құқығын өз артында қалдырады. Мұндай жағдайларда, егер де бұл Қолданыстағы заңнамалармен тыйым салынбаған болса, Компания Пайдаланушыны онымен Байланысқан үшінші тұлғасына қатынас құруға рұқсат берілмегендігі және рұқсат берілмеу себептері туралы ақпараттандырады. Компания қатынас құруға рұқсатты тек қолжетімділікке рұқсат бермеу себептерінің болмауына көз жеткізгеннен кейін ғана береді

u. Пайдаланушы осы Сервистерді ұсыну үшін Компанияға Пайдаланушы немесе Байланысқан үшінші тұлғалар ұсынатын кез келген жеке ақпаратқа қатынас құруға, өңдеуге және сақтауға өзінің айқын келісімін береді. Бұл келісу деректерді қорғау туралы келесі заңдармен және нормативтік актілерге сәйкес Компанияның немесе Пайдаланушының қанда да бір құқықтарымен және міндеттерімен байланысты емес және оларға ықпал етпейді. Пайдаланушы өзінің тіркеулік жазбасын жауып, кез келген уақытта Пайдаланушыға Компания Сервистерін ұсынуға өз келісімін кері қайтарып ала алады. Алайда Компания өзге мақсаттар үшін Пайдаланушының жеке ақпараттарын сақтай және әрі қарай өңдей алады. Пайдаланушының және онымен Байланысқан үшінші тұлғалардың Дербес деректерін біз қалай өңдейтіндігіміз жайлы, сонымен бірге Пайдаланушыға тиесілі құқықтар жөнінде қосымша ақпарат алу үшін төмендегі Құпиялық туралы 27 тарауды және Компания құпиялығының саясатын, қараңыз.

v. Сонымен бірге Пайдаланушы Компания болсын, оның Үлестес тұлғалары болсын өз Сервистарында қандай да бір СА жұптарының немесе СА және Фиатты валюталар жұптарының болуына кепілдік бермейді. Компаниямен өзінің жеке және абсолютті ұйғарымы бойынша анықталатын кез келген СА нарығы жұмыстары уақытша тоқтаған жағдайда, форс – мажорлық жағдайлар орын алғанда, нарықтың құбылмалығы, маркет – мейкерлердің немесе өтімділік жеткізушілерінің жоқтығы немесе нарық шарттарының өзгеруі, немесе Қолданыстағы заңнамалардағы кез келген өзгерулерде немесе жаңа ережелерде Компания өзінің жеке және абсолютті ұйғарымы бойынша және Пайдаланушыларды алдын ала ескертпей келесі қадамдардың бірін жасай алады, және Компания кез келген осындай әрекеттердің нәтижесінде Пайдаланушы ұшыраған Шығындарға жауапты болмайды.

 • Тіркеулік жазбаға кез келген қатынас құруға және Сервистерді пайдалануға бас тарту;
 • Тіркеулік жазба және Сервистер шеңберінде барлық транзакцияларды, операцияларды уақытша тоқтату;
 • Кез келген Пайдаланушымен жөнелтілген кез келген арызды, Ордерді болдырмау;
 • Пайдаланушы осындай Ордерді бергеніне тәуелсіз Пайдаланушы ие болатын кез келген позициялар бойынша есептеулер.

15. Активтерді сақтау сервистері

a. Компания өзі таңдаған механизмге тәуелді СА кастодианы бола алады:

 1. Компанияның кастодиалды сандық әмины: Компания Пайдаланушының СА Компания өзі жобалаған және оның инфрақұрылымының бөлігі болып табылатын сандық әмияндарда сақтауға құқықты. Компания СА түгелдігі үшін толық жауапты болады.
 2. Үшінші тұлғалармен СА сақтау: Компания Пайдаланушылардың сандық әмияндарын сақтау үшін үшінші тұлғалардың қызметін пайдалана алады және Пайдаланушылардың сандық активтерінің түгелдігіне толық жауапты болады, Пайдаланушылардың СА кастодианы болып мойындалады.

b. Пайдаланушы Компания Сайты арқылы рәсімдейтін Ордерлерді және арыздарды Компания өңдетін болады. Пайдаланушы Компания Сайты арқылы Ордерлерді және арыздарды жөнелту алдында барлық арыздарды, Ордерлерді және транзакция туралы ақпаратты тексеруге міндетті. Сәйкес желіде таратылған СА қорытындысы жойыла алмайды.

c. СА қорытындысына бастамшылық ету үшін Пайдаланушы СА сыртқы әмиянының мекенжайын көрсету керек.

d. Компания Пайдаланушы атынан СА қорытындысын өңдеу үшін желілік алымдарды, кез келген өзге сауда және трансфертті алымдарды, сонымен бірге қолданылатын жерлерде ҚҚС қоса салықтарды өндіре алады. Компания желілік, сауда, трансфертті алымдарды өз ұйғарымы бойынша есептейтін болады, бірақ Компания әрқашан Пайдаланушы СА қорытындысын бекіткенге немесе растағанға дейін Пайдаланушыны желілік, сауда, трансфертті алымдар мен қолданылатын ҚҚС (егер осындайлар болатын болса) туралы ескертетін болады.

e. ПОД немесе ФТ тәуекелдерінің көз қарасынан күмәнді деп есептесе немесе Қолданыстағы заңнамалардың талаптарына сәйкес немесе кез келген кұзіреттегі Компания бағынатын кез келген сот немесе өзге орган талаптарына сәйкес СА қорытындысын өңдеуден немесе қарастыруда жатқан кез келгенінен бас тарта алады.

f. Сандық активтердің Сервистері тек Компания белгілі СА және Фиатты валюталарды қолдауға байланысты қолжетімді, және олар арасында ауысуы мүмкін. Ешбір жағдайларда Пайдаланушы Компаниядағы әмиянды Компания қолдамайтын СА сақтау, жөнелту, сұраным жасау немесе алу үшін пайдалануға талпынбау керек (дегенмен Компания қолдамайтын СА сатуға немесе ауыстыруға көмектесу үшін саналы күш – жігерін салады). Компания Компания қолдамайтын СА операциясы үшін Компанияның Әмиянын пайдалану әрекетінің нәтижесінде СА жоғалтумен байланысты міндеттемелерге ешқандай жауапты болмайды.

g. Егер Пайдаланушыда қазіргі уақытта Компания қандай СА қолдайтыны жөнінде қандай да бір сұрақтар болса, ол Компания клиенттерін қолдау қызметіне немесе Компания Сайтына жүгіне алады.

h. Компания Пайдаланушы СА қорытындысын қауіпсіз мақұлдай алатын амал болып табылатын СА жабық кілттерін сенімді сақтайтын болады. Компания онлайн – және автономды сақтау орындарының комбинациясында оның бақылауындағы жабық кілттерді сенімді сақтайды.

i. Егер осы жөнінде Компания сайтында немесе өзге ресми ашық арыздарда анық жарияланбаса, Компания СА толықтыратын метакоиндарды, «түсті монеталарды», жанама тізбектерді немесе кеңейтілген немесе тармақталған хаттамаларды, токендерді немесе монеталарды, өзге туындыларды қолдамайды (олар бірігіп «Кеңейткіш хаттамалар» деп аталады). Пайдаланушы Кеңейткіш хаттамасын пайдаланумен алу, сұраным жасау, сақтау немесе транзакцияның кез келген өзге типінде қатысу әрекеттері үшін өзінің Тіркеулік жазбасын немесе Компания әмиянын пайдаланбау керек. Компания платформасы Кеңейткіш хаттаманы пайдаланумен транзакцияны сенімді табу немесе қолдауға бапталмаған. Пайдаланушы қолдау таппаған Кеңейткіш хаттамаға қатысты Компания ешқандай жауап бермейтіндігін мойындайды және онымен келіседі.

j. Компания – Компания платформасында қолдау алатын СА жұмыстарын басқаратын бағдарламалық жасақтаманың негізгі хаттамаларын қадағаламайды және иелік етпейді. Әдетте негізгі хаттамалар ашық бастапқы кодқа ие, және кез келген адам оны пайдалана, көшіре, өзгерте және тарата алады. Компания негізгі хаттамалардың жұмысына ешқандай жауап бермейді және олардың қызметтілігіне, қауіпсіздігіне және қолжетімділігіне кепілдік бере алмайды.

k. Компанияның Пайдаланушы әмиянында сақталатын кез келген СА қатысты бағдарламалық жасақтаманың негізгі хаттамалары өзгеріп кетуі мүмкін болатындығын Пайдаланушы мойындайды және қабылдайды.

l. Атап айтқанда негізгі хаттамалар жұмыс ережелерінің күтпеген жерден өзгеруіне («Тармақталу») шалдығуы мүмкін, және осындай Тармақталулар Компаниның әмиянында Пайдаланушы сақтап отырған СА құнына, қызметіне және атауына едәуір ықпал етуі мүмкін. Мүмкін болған жағдайларда Компания Пайдаланушыға Тармақталулар туралы ескертулер немесе хабарламалар ұсынуы мүмкін, және Пайдаланушы алдағы Тармақталулармен не істейтіндігін ойластыру үшін осындай ескертулермен немесе хабарламалармен танысу керек. Дегенмен Пайдаланушы алдағы Тармақталу жайлы хабардар болуға және оған не істеу керек болатынын шешуге жауапты болады. Тармақталу жағдайында Компанияға Пайдаланушыны ескертпей осы Тармақталумен байланысты операциларды уақытша тоқтату қажет болу тәуекелі бар. Компания өзінің жүйелі ұйғарымы бойынша Тармақталудың бір немесе екі тармағын қолдаудан бас тартуы мүмкін.

m. Пайдаланушылар Тармақталумен байланысты тәуекелдерді мойындайды, және Компания Тармақталған хаттаманың қолдау алмаған тармағын сатуда және көшіруде Пайдаланушыларға жасаған көмегі үшін жауапты болмайды.

16. Сандық активтер биржасының сервистері

a. Сандық активтер биржасының сервисі Компаниядағы Пайдаланушы әмиянындағы СА пайдаланып Пайдаланушыларға СА сатып алуға жағдай жасайды. Сонымен бірге Пайдаланушылар Компаниямен қолдау алған Фиатты валютаны пайдаланып СА сатып ала алады.

b. Және керісінше Пайдаланушы СА сатқанда Пайдаланушы өзге СА Компаниядағы Пайдаланушы Әмиянына алуды таңдауына болады.

c. Пайдаланушы СА сатқанда егер Пайдаланушы Компанияда өзінің тағайындалған банк шотын тіркесе, Фиатты валютада алуды таңдай алады.

d. Пайдаланушылар СА сатып алғанда виртуалды немесе сандық валюта немесе токендер секілді өзге нысандарды пайдалана алады, олар арасында Компаниямен қолдау алуы мүмкін. Жоғарыдағы 17 тараудың (a), (b) және (c) тармақтарына сәйкес Пайдаланушылар Компанияны мүмкіндігінше тезірек Компаниядағы Пайдаланушы әмиянына немесе сыртқы СА мекенжайларына сатып алынған немесе есептелгенге дейін сәйкес СА, Фиатты валютаны Компаниядағы Пайдаланушы әмиянынан сәйкес СА, Фиатты валютаны немесе виртуалды немесе сандық валютаның немесе токеннің өзге нысандарын шегеруге өкілдейді. Сонымен бірге Пайдаланушы СА Компаниядан қолдау алатын виртуалды, сандық валюталар немесе токендердің өзге нысанына айырбастап сата алады.

e. Егер Пайдаланушыдағы СА сатып алуға/сатуға барлық Ордерді жабу үшін СА немесе Фиатты валюта жеткіліксіз болса, Компания орындауға мұндай Ордерді қабылдамайды.

f. Егер Компания қандай да бір себептермен нақты Сандық активтер биржасының сервисіне қатынас құруды ұсына алмайды деп өзінің абсолют ұйғарымы бойынша шешсе, онда ол Пайдаланушыларды осындай қызметтің тоқтауы жөнінде хабардар етеді. Сәйкес Сандық активтерге ие болған барлық пайдаланушылар қызмет көрсету тоқтағанға дейін, жағдайларға тәуелді, өзге СА немесе Фиатты валютаға айырбасын өндіру керек. Қарсы жағдайда Компания қандайда бір кінәсіз немесе қандай да бір шығындарға жауап бермей сәйкес Пайдаланушының атынан басқа СА айырбастауды өндіруге құқықты болады.

g. Пайдаланушылар Компания қолдайтын төлем тәсілін байланыстыру арқылы қолдауы бар СА Фиатты валютаға сатып ала алады, олар Компанияда Компаниядағы өзінің әмиянына тіркелген несие, дебетті карта немесе банк шоты. Осыдан кейін Пайдаланушылар сатып алуды аяқтау үшін Пайдаланушылармен таңдап алынған төлем тәсілін (тәсілдерін) пайдаланып Компанияға амалдарды шығаруға уәкілеттілік береді.

h. Пайдаланушы СА – ді Фиатты валютаға айырбастап сата алады. Осы жағдайларда Пайдаланушы Компанияға Компаниядағы Пайдаланушы әмиянынан сәйкес амалдарды шығаруға уәкілеттілік береді. Егер Пайдаланушы Компанияда тіркелген Пайдаланушының тағайындалған банк шотына алынған амалдарды енгізуге, немесе өзге төлемнің өзге қолдауы бар әдісіне (тәсіліне) арыз рәсімдесе Компания амалдарды енгізу бойынша Фиатты амалдарды шығару процедураларымен сәйкес тапсырма жөнелтеді. Сәйкес Фиатты валюта тек банктегі төлем процесінен кейін немесе келісімдер бойынша есептесулерді өткізгеннен кейін таңдап алынған төлем тәсілінің көмегімен Пайдаланушының тағайындалған банк шотына енгізілетін болады.

i. Төлем тәсілінің қолжетімділігі Қолданылатын заңнамаларға, Пайдаланушының тұратын жеріне, орналасқан жеріне, сәйкестендіруге арналған ұсынылған ақпаратқа, шарттарға, тексерулер мен шектеулерге, шеткі операторлармен салынатын төлем жүйелеріне, соның ішінде сәйкес банктер мен қаржы мекемелеріне тәуелді болады.

j. СА немесе Фиатты валютаны пайдаланумен жасалатын әр СА сатып алынуы немесе сатылымына желілік алымдар, сауда және трансфертті алымдар, банк комиссиялары және ҚҚС қоса қолданылатын салықтары (егер қолданылса) салынуы мүмкін. Қолданылатын комиссиялар мен алымдар Компания сайтында әр транзакцияға қолжетімді болғанда көрсетіледі және барлық тіркелген транзакцияларда көрсетіледі. Компания кез келген уақытта қолданылатын комиссиялар мен алымдарды енгізу және түзету құқығын өз артында қалдырады. Егер қолданылатын комиссиялар, алымдар, салықтар, соның ішінде ҚҚС барлығы транзакция құнынан асып кетсе, Компания транзакцияны өңдемейтін болады. Сонымен бірге Пайдаланушы Компания Сервистерін пайдаланғанда, сонымен бірге Компания платформасын пайдаланумен жасалған транзакциядан пайда алған жағдайда резидент елдің заңнамаларына сәйкес салық төлеу мәселелерін өз бетінше қарастыруға міндетті.

k. Фиатты валюта немесе өзге СА пайдаланумен жасалған әр СА сатып алуы немесе сатылымы осы транзакция үшін баға немесе “Айырбас курсы” деп аталатын Фиатты валюта немесе СА сәйкес қолжетімді жұбының бағасымен салыстырылады. “Айырбас курсы” барлық мүмкін болатын жағдайларда Компания Сайттарында көрсетілгендей өзге Фиатты валюта немесе өзге Сандық активтерде көрсетілген қолдаулы Сандық активтің бағасын білдіреді. Айырбас курсы не “Сатып алу бағасы”, не болмаса “Сату бағасы” ретінде көрсетіледі, ол Пайдаланушылар СА сатып ала алатын немесе сата алатын бағаны білдіреді. Пайдаланушы сатып алу Бағасының Айырбас курсы сату Бағасының Айырбас курсынан кез келген уақыт мезетінде ерекшелене алатынымен келіседі. Пайдаланушы транзакцияны растағанда немесе мақұлдағанда Пайдаланушы Айырбас курсын қабылдауға келіседі. Айырбас курсы және өзге де қолданылатын комиссиялар, алымдар, соның ішінде ҚҚС (егер ондай болса) келісімдер алдында қолжетімді және мүмкін болған кезде Компания Сайтында көрсетілетін болады. Компания - Пайдаланушы белгілі уақытта немесе қандай да бір белгілі баға бойынша ашық нарықты өзінің СА сата алатынына және сатып ала алатынына кепілдік бермейді.

l. Компания Сайтында “Сатып алу” немесе “Сату” батырмаларын басып Пайдаланушы көрсетілген Сатып алу бағасы немесе Сату бағасы бойынша Компанияға Ордер жасауға уәкілеттілік береді және кез келген ілеспе комиссиларға, алымдарға, соның ішінде ҚҚС (егер ондай болса) келіседі. Пайдаланушы “аяқталған” немесе “орындауды күтуде” деп белгіленген кез келген транзакцияны өзгерте, түзете, жоя алмайды. Егер Пайдаланушының төлемі сәтті өтпесе немесе таңдап алынған төлем тәсілінде амалдар жеткіліксіз болса, Пайдаланушы Компанияға өзінің меншікті ұйғарымы бойынша, не болмаса транзакцияны болдырмауға, не болмаса тарнзакцияны аяқтау үшін қажетті кез келген сомада сәйкес Пайдаланушының әмиянындағы қалдықтарды қосып, төлемнің өзге тәсілдерін пайдаланып амалдарды шегеруге уәкілеттілік береді. Пайдаланушы кез келген басталған транзакцияларды өтеу үшін жеткілікті теңгерімді ұстап тұруға жауапты болады.

m. Компания Сандық активтер биржасында өтімділік жеткізушілерінің қызметін орындау үшін шеттегі ММ немесе Компанияның Үлестес тұлғалары бола алатын бір немесе бірнеше маркет – мейкерлерді (әрі қайсысы «ММ» деп аталады) тарта алады. Пайдаланушы Сандық активтер биржасында Ордерлер мен ұсыныстарды, арыздарды орналастырар алдында Компания маркет – мейкермен Пайдаланушы және Сандық активтер биржасының өзге қатысушыларымен ұсынылған арыздар, Ордерлер және ұсыныстар туралы ақпаратты ұсына алатындығын түсінеді және осыған өз келісімін береді. ММ Сандық активтер биржа қатысушыларынан (Пайдаланушыларды қоса) немесе өзге Пайдаланушылардан осындай арыздар мен ұсыныстарды қабылдай және орындай алады, бірақ оған міндетті емес.

17. Сервисті пайдалануға қатысты сұрақтар

a. Компания алдын ала ескертіп немесе ескертпей өзінің ұйғарымы бойынша Сервистер арқылы жөнелтілген арызды, Ордерді қабылдамауы мүмкін, немесе транзакция сомасын немесе транзакцияның өзге шарттарын шектеуі мүмкін. Мысалы, Компания Сервистер арқылы орналастырылған орындалмаған арыздардың, Ордерлердің санын, немесе белгілі аймақтардағы Пайдаланушылардың транзакцияларын шектеуі мүмкін.

b. Пайдаланушы оның Ордері орындалмағанша оны жоя алады.

c. Компания орындалған Ордерлерді болдырмау немесе жою құқығын өз артында қалдырады, егер:

 • Келісім немесе транзакция сыртқы қате ақпарат негізінде Айырбас курсы немесе бағасы және сомасы қателігінің нәтижесінде болса, ол кейін кері қайтарылған немесе түзетілген;
 • Келісім сәйкестендіруді үзу немесе орындау жүйесінің немесе Сандық активтер биржасының немесе Компания сайтының байланыс ақаулығы нәтижесінде жасалып, бұл келісімді орындау бағасы осы күн ішінде барлық келісімдердің орташа нарық деңгейінен 10% айырмашылыққа алып келді;
 • Келісім жоғарыда келтірілген кез келген фактормен шақырылған баға бойынша болды және қате деп танылған.

Жоғарыдағы 17 Тараудың (с) тармағына сәйкес Компания есептеулер өндірілген барлық келісімдерді болдырмауға құқығы бар, және амалдарды шығарған жағдайда Компания Пайдаланушылардан Фиатты валютада болсын немесе Сандық активтерде болсын амалдарды қайтаруды талап етуге құқығы бар.

d. Жоғарыдағы қандай да бір ережелерге қарамастан егер СА Компаниядағы Пайдаланушы әмиянында пайдалану үшін қолжетімді болса, немесе Фиатты әмиянда қолжетімді Фиатты валюта Пайдаланушымен жөнелтілген Ордер бойынша есептеулер үшін немесе орындау үшін қажетті сомаға сәйкес келмесе, Компания Ордерді толық жоя алады немесе Компаниядағы Пайдаланушы әмиянында, немесе Фиатты әмиянда пайдалану үшін қолжетімді Пайдаланушының Фиатты валютасында қолжетімді СА сомасына балама бөлігін ғана орындай алады.

e. Компания өз ұйғарымы бойынша кез келген СА жұптарының немесе СА және Фиатты валюта жұптарының әрекетін ұсына немесе тоқтата алады («Сандық активтер биржасы»). Егер Компания Сандық активтер биржасын жапса Сандық активтер биржасында қалған орындалмай қалған Ордерлер жойылады.

f. Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес және тәжірибе жүзінде жүзеге асыру мүмкін болатын жағдайларда Компания нақты Сандық активтер биржасын жоятындығы жөнінде Пайдаланушыларды алдын ала ақпараттандыру үшін жүйелі күш салу керек. Егер СА Компания Сервистерінен алынып тасталса және әрі қарай оның қолдауы болмаса, Пайдаланушы оның Компания әмиянында сақталып жатқан барлық осындай СА он төрт (14) күннің ішінде өзінің сыртқы СА мекенжайына (СА сыртқы әмияны) аудару керек. Компания осындай СА жою нәтижесінде туындаған кез келген Шығындарға жауапты болмайды.

18. Сандық активтердің құндылығы

a. Компанияның нарықтық деректері шынайы құндылыққа ие, және осындай деректерге қатынас құруға рұқсат алған Пайдаланушы Компания осындай деректерге қолжетімділікті таратпайтынымен, қайта бермейтініне, қайталамайтынына, жарияламайтынына немесе автоматты, қолмен, немесе кез келген өзге амалмен, кез келген өзге тәсілмен осындай деректерге өзге амалмен тікелей немесе жанама қандай да бір пайда немесе табыс алу мақсатында қолжетімділік ұсынбайтынымен келіседі. Компанияның келісімін алмай нақты нарықтық деректерден (соның ішінде жаңалықтардан) тұратын өзекті ақпаратты кез келген тарату, жариялау немесе беру осы Келісімді едәуір бұзу және Компания меншігінің құқықтарын бұзу болып табылады, осыған байланысты Компания сәйкес құқықтық көмекке жүгінуі мүмкін. Пайдаланушы тап болуы мүмкін болатын кез келген жағымсыз салдарға Компания жауапты болмайтындығымен Пайдаланушы келіседі. Нарықтық деректер туралы өзекті ақпаратты алғанда кез келген қателікпен, іркілумен, тұрып қалумен байланысты Пайдаланушыда туындауы мүмкін болатын барлық шығындар Пайдаланушыға жүктеледі.

b. Пайдаланушы Компания Сайтында көрсетілетін СА, виртуалды немесе сандық валюталардың құны техникалық және өзге шектеулерден кешігіп көрсетілуін түсінеді және оған өз келісімін береді, демек, осындай валютаның ағымдағы нарықтық құнын көрсетпейді. Алайда, Сіз Компания Сайтында көрсетілетін және Пайдаланушының Тіркеулік жазбасында көрсетілген мәндер Компания сайтында және оның Сервистерінде, соның ішінде Сандық активтер биржасында Сіздің активтеріңіздің құнын көрсететінімен келісесіз.

19. Тәуекел факторлары

a. Компания Сервистерді пайдалану нәтижесінде немесе Пайдаланушының СА сипатын және виртуалды немесе сандық активтерімен байланысты тәуекелдерді немесе Сандық активтер биржасын түсінбегендіктен ұшыраған қандай да бір Шығындарға жауапты болмайды. Компанияға Пайдаланушыға ұсынатындардың барлығы, бұл бірінші кезекте Пайдаланушы Фиатты валютада және/немесе өзге СА СА айырбастайтын, сататын немесе сақтайтын әдіс, және Компания кез келген СА, сандық немесе виртуалдық валюталардың құндылығына, тұрақтылығына немесе заңдылығына қатысты ешқандай куәліктер немесе кепілдіктер бермейді.

b. Компанияның лицензиясы бар, ол уәкілетті, тіркелген, мақұлданған және AFSA мен өзге сәйкес реттеуші органдармен бақыланады.

c. Пайдаланушы Компания Сайтын және Сервистерін пайдаланумен байланысты келесі тәуекелдерді мойындайды:

 • Биткойндар және өзге СА секілді сандық активтер, виртуалды немесе сандық валюталар немесе токендермен сауда жасағанда шығындар тәуекелі едәуір болуы мүмкін, ал шығындар кенеттен және екпінді туындауы мүмкін.
 • СА бағасы және өтімділігі бұрын едәуір ауытқуларға шалдықты және болашақта едәуір құбылмалылыққа шалдығуы мүмкін.
 • СА және өзге виртуалды немесе сандық валюталар заңды төлем амалы болып есептелмейді, шоттар және қалдық амалдары қандай да бір сақтандыру сұлбасымен немесе инвесторларды қорғау бойынша жүйемен жабылмайды және қорғалмайды.
 • Заңнамалық және нормативті өзгерулер немесе мемлекеттік, аймақтық немесе халықаралық деңгейде үкімет өкілдерінің әрекеттері СА және өзге виртуалды немесе сандық валюта құнына, олардың қолданылуына, берілуіне, айырбасталуына кері ықпал етуі мүмкін.
 • Сандық активтермен және өзге виртуалды немесе сандық валюталармен транзакциялар қайтымсыз болуы мүмкін, және, сәйкесінше, алаяқтық немесе кездейсоқ транзакциялар салдарынан болған шығындар өтеуге жатпайды.
 • Сандық активтермен және өзге виртуалды немесе сандық валюталармен кейбір транзакциялар Пайдаланушы транзакцияны жасаған күннен немесе уақыттан өзгеше болса да транзакция жария тізілімде тіркелген күні орындалған болып есептеледі.
 • СА және өзге виртуалды немесе сандық валюталардың құны нарық қатысушыларының Фиатты валютаны СА немесе өзге виртуалды немесе сандық валютаны айырбастауға тұрақты дайындығына тәуелді, бұл осындай СА және өзге виртуалды немесе сандық валюталар нарығы жойылған жағдайда белгілі СА және өзге виртуалды немесе сандық валюталардың бағалық мәнінің қайтымсыз және толық жоғалуына алып келуі мүмкін.
 • Бүгін төлем ретінде СА және өзге виртуалды немесе сандық валютаны қабылдап жатқан тұлға болашақта осылай жасай беретіндігіне ешқандай кепілдік жоқ.
 • СА және өзге виртуалды немесе сандық валюталардың шығу тегі алаяқтық, кибербұзу немесе шабуылдар тәуекелдерін ұлғайтуы мүмкін, сонымен бірге Компания тап облуы мүмкін болатын технологиялық қиындықтар Пайдаланушыларға СА, өзге виртуалды немесе сандық валюталарға қолжетімділік алуға, сонымен бірге оларды пайдалануға кедергі келтіруі мүмкін.
 • Компанияда Пайдаланушының кез келген Тіркеулік жазбаларындағы және/немесе Әмияндарындағы жиынтықты теңгерім Пайдаланушының барлық залалдарын жабу үшін жеткіліксіз болуы мүмкін.

d. Пайдаланушы осы тәуекелдердің шығуын анықтауға, әлеуетті құнына, жарамдылығына және орындылығына жеке дара жауапты болатындығын және Компания СА және өзге виртуалды немесе сандық валюталарға қатысты, соның ішінде СА және өзге виртуалды немесе сандық валюталар үшін инвестициялық стратегиялардың жарамдылығы мен орындылығына қатысты кеңестер немесе ұсыныстар бермейтіндігін растайды және мойындайды. Пайдаланушы Компания Сайтын және Сервистерін пайдалану нар тәуекел деп жүзеге асырылып жатқандығын растайды және мойындайды.

e. Осы Тараудағы қысқаша сипаттама СА және өзге виртуалды немесе сандық валюталардың саудасымен, инвестицияларымен және сақтауымен байланысты барлық тәуекелдерді ашпайды. Осылайша, Пайдаланушы СА саудасымен, инвестициялауымен және иелік етумен байланысты барлық тәуекелдерді мұқият өлшеу керек, сонымен бірге осындай СА әрекет жасау Пайдаланушының жағдайына және қаржылық ахуалына сәйкес келетіндігін анықтау керек. Пайдаланушы Компанияның Пайдаланушы Әмиянында және Пайдаланушының Тіркеулік жазбасында бар амалдарды толық және қайтарымсыз жоғалту мүмкіндігі бар екенін білу керек, және белгілі нарықтық жағдайларда сәйкес Пайдаланушы қиындыққа немесе позицияларды жабу мүмкінсіздігімен бетпе бет келуі мүмкін.

20. Лимиттер және шектеулер

a. 6(d) Тарауының ережесін шығармай Компания оны дұрыс деп ұйғарса, Пайдаланушыға жүйеге кіруін (платформаға) немесе Пайдаланушының Тіркеулік жазбасына қатынас құруды шектей алады, соның ішінде, басқалардан бөлек, келесі жағдайлардың кез келгенінде осы әрекетті жасайды:

 • Пайдаланушы көп рет құпиясөзді дұрыс енгізбеген жағдайда;
 • Егер Пайдаланушының Тіркеулік жазбасы бұзылған, ұрланған, әлеуметтік қолжетімді жарияланса, үшінші тараппен пайдаланылса немесе қандай да бір өзге түрде беделі түссе, сонымен бірге Компанияда осындай оқиға орын алғандығы жайлы күдік болса;
 • Егер Пайдаланушының Тіркеулік жазбасы алаяқтық немесе заңсыз әрекеттер үшін пайдаланылса немесе егер Компанияда осындай оқиға болуы мүмкін деген күдік болса; немесе
 • Компания Саясатында және жергілікті актілер мен процедураларда баяндалған кез келген себептерде.

b. Егер Компания осыны ойға қонымды деп есептесе, Пайдаланушылармен Фиатты валютаны және СА енгізу мен шығаруды шектей алады, соның ішінде, басқалардан бөлек, келесі жағдайлардың кез келгенінде осы әрекетті жасайды

 • Егер Пайдаланушының аты Пайдаланушының тағайындалған банк шотындағы иегер тұлғаның атынан өзгеше болса;
 • Егер аударма туралы сұралып жатқан ақпарат толық емесе немесе бұрыс болып табылса;
 • Егер Компания өзінің Саясатына және жергілікті актілер мен процедураларға сәйкес амалдардың енгізуін және шығаруын шектеу немесе кідірту керек болса;
 • Егер бұны Қолданыстағы заң немесе Саясат пен Компанияның жергілікті актілері мен процедуралары талап етсе;
 • Егер қандай да бір алаяқтыққа, ақшаның ізін жасыруға немесе лаңкестікті қаржыландыруға күдік болса;

c. Компания тіркеу, тексеру және сәйкестендіру (“онбординг”) процедураларын өткенде осы Тарауға сәйкес Сервистерді пайдаланудың кез келген өзге шарттары және шектеу тетіктерін уағдаласуы мүмкін.

d. Егер Компания осы Тарауға сәйкес Сервистерді пайдалануды шектесе немесе Пайдаланушы келісім әрекетін тоқтатса, Компания, Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес және осы Пайдалану келісімінің өзге ережелерімен өзгесі алдын ала көзделмесе Компания Пайдаланушыны төменде 21 Тараудың (e) және (f) тармақтарымен орнатылған тәртіпте хабардар етеді.

e. Пайдаланушы Компаниямен бекітілген тәртіпте осы Тарауға сәйкес Сервистерді пайдалану шектеулеріне қарсы шыға алады. Егер Компания өзінің жеке дара және абсолютті ұйғарымы бойынша осындай наразылық дәлелді деп санаса, және бірінші кезекте шектеуге немесе уақытша тоқтатуға алып келетін ешқандай қорқыныш болмаса Компания Сервистерді пайдалануды қайта бастай алады.

f. Компания СА инвестициялау бөлігінде Компания қызметтерін пайдаланатын физикалық тұлғаларға шектеулер орнатады ЦА. Компания жоғарыда айтылған тұлғаларға СА 1,000 (мың) АҚШ долларынан артық инвестициялауға рұқсат бермейді егер осындай тұлға біліктілігі жоқ инвестор болып табылса, бір күнтізбелік жыл ішінде 12,000 (он екі мың) АҚШ долларынан аса.

g. Егер жоғарыда айтылған тұлғалар орнатылған шектен көбірек инвестициялауға ниетті болса, онда олар тестіден өту керек, тест тәуекелі жоғары инвестициялау саласындағы білімінің, тәжірибесінің (практика) және біліктілігінің болуын растайды, СА инвестициялары бойынша мүмкін болатын шығындарды алғанда (бекіткенде) наразылықтардың жоқтығы туралы келісімге қол қою арқылы СА инвестициялау тәуекелдерін іске асырумен байланысты мүмкін болатын шығындар (ақша жоғалту) туралы көрінісін растайды, сонымен бірге амалдардың шығу тегіне қатысты растайтын құжаттарды ұсыну….

h. Компания Компания шектерінің шеңберінде сауда жасайтын болатын Пайдаланушылардың меншіктелген дәрежесі мен меншіктелген біліктілігі негізінде шектеулер енгізеді.

21. Тіркеулік жазбаны тоқтату немесе уақытша тоқтату

a. Пайдаланушы Сервистарда немесе олар арқылы қолжетімді ақпаратты басқарудың арнайы мәзірі арқылы, немесе Компания клиенттерін қолдау қызметіне (байланыс деректері Компания Сайтында көрсетілген) жүгініп, кез келген уақытта арыз беруге дейін (14) он төрт күн бұрын хабарлама ұсынып Пайдаланушы келісімін бұзуға арыз бере алады.

b. Компаня келесілерді шешуге ерекше және абсолютті құқыққа ие, (і) Арыз берушінің арызын Пайдаланушы ретінде қабылдау; немесе (іі) Пайдаланушының мүшелігін, оның Пайдаланушы келісімінің, Компаниядағы Тіркеулік жазбасының және /немесе Әмиянының әрекет етуін уақытша тоқтату немесе тоқтату; немесе (ііі) Пайдаланушы растаған немесе санкционирлеген транзакцияны аяқтаудан бас тарту, бұғаттау, болдырмау немесе уақытша тоқтату; немесе (іV) Пайдаланушы қатынасын барлық немесе қандай да бір Сервистерге тоқтату. Мұндай шешім өз күшіне не шұғыл ене алады, не болмаса төменде сипатталған оқиғалардың қайсы бірі орын алғаны анықталған болса, жүйелі мерзімде берілген хабарламамен күшіне енеді. Компания Тіркеулік жазбаның, транзакцияның және Сервистерге қолжетімділік арызынан бас тартуға, уақытша тоқтатуға немесе доғаруға қандай да себептің болуын Арыз берушіге және Пайдаланушыға ұсына алады, бірақ оған міндетті емес. Егер Компания, бұлардан басқа:

 • Өзінің дәлелді пікірі бойынша бұны Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес немесе сот немесе өзге қандай да бір құзіреттілікте Компания бағынатын органның шешіміне сәйкес жасау керек;
 • Пайдаланушы осы Пайдаланушы келісімін бұзатын әрекеттер жасайтынына қисынды күдіктенеді;
 • Транзакция қате болып табылады деген қорқыныш бар, немесе Компаниядағы Пайдаланушы әмиянының немесе Пайдаланушының Тіркеулік жазбасының қауіпсіздігіне қатысты қорқышын бар; немесе Компания осы Пайдаланушы келісімімен тыйым салынған кез келген іскерлік немесе коммерцилық мақсаттарда алаяқтық, Сервистерді заңсыз немесе құқықсыз падалану фактілеріне күдіктенсе, соның ішінде рұқсат етілмеген бағдарламаларды пайдалануды және Сервистер жұмыстарын кедергі келтірулерді қоса, авторлық құқық және зиткерлік меншік туралы заңды бұзатын материалдарды пайдалану және тарату, немесе деректермен құқыққа қайшы айырбас, бұзу, зиян келтіретін бағдарламаларды тарату және сәйкес ережелерді бұзып, Сервистерге қолжетімділікті бұғаттау.
 • Пайдаланушыны ақшаның ізін жасыруда, лаңкестікті қаржыландыруда, алаяқтыққа немесе кез келген өзге қаржы қылмысында күдіктенеді;
 • Егер Пайдаланушының кредиттік, дебетті картасы, тағайындалған банк шоты немесе Компаниядағы Пайдаланушы әмиянымен байланысқан кез келген шынайы төлем тәсілі қабылданбаған немесе күмән келтіретін әрекеттерге байланысты бұғатталған;
 • Компаниядағы Тіркеулік жазба және Пайдаланушы әмияны кез келген аяқталмаған сот қарауының, тергеудің немесе мемлекеттік тексерудің тақырыбы болып табылатындығын біледі, және Пайдаланушының әрекеттерімен байланысты құқықтық немесе нормативтік талаптарды сақтамаудың жоғары тәуекелі анықталған;
 • Пайдаланушымен жасалған қанда да бір әрекеттер Компаниның операцилық бақылауын және Сервистермен байланысты тәуекелдерді анықтау бойынша процедураларды айналып өту мақсатында жүзеге асырылуы мүмкін болатынын біледі, мысалы: бірнеше Тіркеулік жазбаларды тіркеу, Компанияда Пайдаланушының бірнеше әмияндарын ашу, Компания арасында өткізетін жарнама акцияларын теріс пайдалану;
 • Арыз беруші және Пайдаланушы одан шығарылған есім, өзге тұлғаның есімін немесе жалған жеке бас куәлігін пайдаланып алдынғы мүшелікті уақытша тоқтатқаннан немесе доғарғаннан кейін мүшелікке қата арыз беруге тырысып жатқанын біледі;
 • Арыз беруші немесе Пайдаланушы ұсынған талап етілетін ақпарат немесе растаушы құжаттар, адастыруға апаратын жалған, дәл емес, толық емес немесе дұрыс емес, болмаса Арыз беруші мен Пайдаланушы Компанияға қажетті ақпаратты немесе құжаттарды бере алмайтын болып шығатынын байқаса.
 • Сол немесе басқа Арыз беруші немесе Пайдаланушы тапсырыс беруші ретінде қатысуы немесе Пайдаланушыға Сервистерді ұсыну, қоғамдық мүдделерге залал келтіруі, қоғамдық тәртіпке, ғұрыптарға немесе Форс-мажорлық жағдайлар болған кезде қарама-қайшы келуі мүмкін.
 • Арыз берушіге немесе Пайдаланушыға 18 жастан төмен екенін/оның әрекет етуіне немесе қандай да шарт жасауға қандай да құқықтық қабілеті болмайтынын анықтаса;
 • Арыз берушінің немесе Пайдаланушының және онымен Байланысқан үшінші тұлғалардың жеке тұлғасын тексере алмаса (яғни оның бенефициарлық иелерін, Уәкілетті тұлғаларын немесе Байланысқан тұлғаларын ) Компания белгілеген процедураларға сай немесе егер Арыз беруші немесе Пайдаланушы ақшаларды жылыстатумен немесе лаңкестікті қаржыландырумен байланысты деген күдік бар болса;
 • 23-Тараудағы арыздар мен кепілдіктер дұрыс емес екені сезілсе немесе шынайы болуды қойса; немесе
 • Компаниямен оның орынды талқылауы бойынша анықталса.

c. Егер Пайдаланушының Тіркеулік жазбасында немесе Компанияның Әмиянында транзакцияларды және ҚҚС-ты қоса алғанда онымен байланысты комиссияларды (егер мұндай болса) жабу үшін қаражаттар жеткіліксіз болса, біз транзакция туралы хабарлама алу сәтінде, Компания Пайдаланушы растаған немесе санкциялаған транзакцияны аяқтаудан бас тартуы мүмкін.

d. Пайдаланушы, келесілермен байланысты транзакциялар үшін Сервистерді қолданбайтынына кепілдік беруі керек:

 • Нарықтық бағаларды манипуляциялаумен;
 • Ақшаларды жылыстатумен, лаңкестікті қаржыландырумен, жаппай жою қаруын таратумен;
 • Адам саудасымен;
 • Заңсыз болып табылатын кез келген тауарлармен немесе қызметтермен немесе заңсыз болып табылатын алға жылжыту, ұсынысты немесе маркетинг, балаларды немесе балаларды бейнелеуші порнографиялық контентпен заңсыз, бейәдеп немесе порнографиялық контентпен байланысты материалдар, сексуалды позаларда кәмелетке толмағандарда, насихаттау құралдарын бейнелеуші немесе соғысты көрсетуші конституциялық емес ұйымдардың, соғысты таныстыратын немесе адамның абыройын төмендетугі;
 • Кез келген тауарлармен немесе қызметтермен, алға жылжыту, ұсыну немесе маркетинг авторлық құқықты бұзса, өнеркәсіптік меншік құқығы немесе кез келген тұлғаның басқа құқықтары;
 • Археологиялық табыстар;
 • Есірткілермен, есірткілік құралдармен немесе галлюционнегдермен;
 • Кез келген түрдегі қарумен;
 • Заңсыз құмар ойындарды ұйымдастыру бойынша қызметтермен;
 • Понци сызбанұсқасымен немесе Қаржылық пирамидалармен немесе басқа «Жылдам баю» сызбанұсқаларымен;
 • Кез келген сауда эмбаргосы тауарлармен таралады;
 • Кәмелетке толмағандарға залал әкелетін бұқаралық ақпарат құралдарымен және заңдарды бұзса, әсіресе кәмелетке толағандарды қорғау
 • Дене бөліктерімен немесе адам мәйіттерімен;
 • Қорғалатын жануарлармен немесе қорғалатын өсімдіктермен;
 • Жарылғыш материалдар; немесе
 • Кез келген басқа заңсыз тауарлармен, қызметтермен немесе бітімдермен.

d. Егер Компания транзакцияны аяқтаудан бас тартса(і); немесе (іі) Тіркеулік жазбаны немесе Пайдаланушының Әмиянын тоқтатады немесе жабады; немесе (ііі) Сервистерді Пайдаланушымен пайдалануды тоқтатады, онда Компания (егер бұл Қолданыстағы заңнамамен тыйым салынса) Пайдаланушыға бұл туралы және осындай бас тартудың, тоқтатудың немесе жабудың себептері туралы хабарлауы керек. Қажет кезде Компания бас тартуға. Тоқтатуға немесе жабуға әкелген кез келген нақты қателерді түзету процедурасын жасайды. Егер Компания транзакцияны аяқтаудан бас тартса және Пайдаланушының Тіркеулік жазбасының немесе Әмиянының әрекетін тоқтатса, онда Компания бас тартудың және тоқтатудың себептері реттелгенше мұндай тоқтатуды болдырмайды. Дегенмен Компания транзакцияны тоқтатуға дейінгі, түзету жасауға дейінгі немесе транзакция болдырылмаған баға бойынша немесе сол талаптарда жаңартылуға міндетті емес.

e. Компания Пайдаланушының Сервистердің кез келген бөлігіне немесе бүкіл Сервистерге бірден кіруін тоқтатып, шектеп немесе қысқарта алады, Пайдаланушының Тіркеулік жазбасын немесе оның Әмиянын Компанияға себептерін түсіндірмей, бұл орынды болуы мүмкін мән-жайларда Пайдаланушыға негізді хабарлама жолдап, белсенділігін жойып немесе жоя алады, кез келген жағдайда Компани өзінің қызметі және Қолданыстағы заңнама аясында мейлінше алдын ала хабарламалар беруге ұмтылуы керек. Пайдаланушылардың Компанияға кіруін шектеуді, тоқтатуды немесе Тіркеулік жазбасын жабылуын қоса алғанда, Пайдаланушы Компанияның белгілі әрекеттер қолданғаны, Компанияның тәуекелдерді басқару және қауіпсіздікті қамтамасыз ету хаттамаларын сақтау үшін керек құпия критерийлерге негізделуі мүмкін екенін мойындайды. Пайдаланушы Компанияның Пайдаланушыға өзінің тәуекелдерді басқару процедураларын және қауіпсіздікті қамтамасыз ету детальдарын ашуға міндетті емес екенімен келіседі.

f. Пайдаланушылық келісім-шарттың әрекетін тоқтату бұзуға дейін қандай да тиісті тарап әлі сақтамаған немесе орындамаған кез келген басқа сұрақтар, бастамалар немесе шарттарға қатысты төлемдік міндеттемелер немесе міндеттемелерді тоқтатпайды.

g. Пайдаланушылық келісім-шартты бұзу тоқтаған соң автоматты түрде Компания алдында Пайдаланушының міндеттерін өтеу мерзімі келеді: сонымен бірге Пайдаланушы Компанияның бүкіл өтелмеген қарыздарын дереу төлеуі керек, сондай-ақ Пайдаланушы дереу Тіркеулік жазбаны қолдануды тоқтатады. Егер Пайдаланушы бұзудан соң он төрт (14) күн ішінде өтелмеген немесе міндеттемелерді төлемесе, онда Компания Пайдаланушының шотындағы оның Әмиянындағы немесе қарызды жабу үшін өзінің пайдасына Тағайындалған банктік шоттағы қаражаттар қалдығын есептін шығара алады. Пайдаланушы Компанияға жоғарыда аталған мақсаттарда шоттағы Пайдаланушының бар қаражаттар қалдығын тарату бойынша осындай кез келген әрекеттерін жүзеге асыруға сенімхат және уәкілеттіктер береді.

h. Компания Пайдаланушы алдында Пайдаланушының шотындағы бар қаражаттар қалдығын Компаниямен жою нәтижесінде Пайдаланушыға келтірілген қандай да шығындар үшін жауап бермейді.

i. Кез келген жағдайда Компания Пайдаланушыдан және/немесе кез келген онымен Байланысқан үшінші тұлғалармен «өз клиентіңді Біл» процедурасын, ақша жылыстатуға қарсы күрес жөніндегі процедураларды және лаңкестікті қаржыландыруға қарсы тұруды (KYC, AML и CFT), аяқтауды талап ету, Пайдаланушыға аударымға немесе Компаниядағы Пайдаланушының Әмиянында балансты құра отырып, Компаниямен қолданылу мүмкін СА кредиттік қалдықтарын, Фиаттық валютаны және токендерді немесе басқа виртуальды немесе сандық валюта түрлерін рұқсат етуге дейін шешуге алға қойылуы керек талаптарды талап ету құқығын қалдырады.

j. Құжаттарды немесе жазбаларды сақтау туралы Қолданыстағы заңнамаға сай және өзінің құпиялылық Саясатына сай, Компания осы Келісім-шартты бұзған соң немесе Қолданыстағы заңнама немесе Компанияның Саясаты қажет ететіндей кез келген құжатты немесе жазбаны сақтаудың белгілі мерзімі аяқталудан соң, Қолданыстағы заңнама қажет ететін мәліметтерді сақтауды қоспағанда, кейінірек болатын мерзіміне байланысты Пайдаланушының Жеке деректерін өшіреді немесе жояды.

k. 21-Тараудың жалпы сипатына қарамастан, егер Компания осы 21-Тарауға сай Пайдаланушылық келісім-шартты бұзса, онда Компания Пайдаланушымен берілген қарсылықтарды қабылдау және өңдеу үшін белгілі уақыт кезеңінде Пайдаланушы ақпаратты сақтай алады, осындай мерзім біту жағдайында, СА сатумен және сатып алумен байланысты транзакциялар туралы мәліметтерді қоспағанда, Компания Пайдаланушының ақпаратын жоюы керек. Мәліметтерді сақтау және жою Қолданыстағы заңнамаға және құпия Саясатына сай жүреді.

22. Пайдаланушыларды хабарлау

a. Компания Пайдаланушыларға хабарламалар жөнелте алады:

 • Компанияда Пайдаланушымен тіркелген электронды поштаның соңғы көрсетілген мекен-жайына электронды пошта бойынша. Мұндай хабарлама алған соң жарамды немесе Компания электронды хатты жөнелткен кезде алынды деп саналады (Пайдаланушы электронды хатты оқыды немесе оқымағаны ма қарамастан); болмаса
 • Пошталық заңды мекен-жайына немесе Пайдаланушының үй мекен-жайына. Осындай хабарлама Пайдаланушы немесе оның өкілі қабылдауды жүзеге асырғанда немесе ертерек болғанына байланысты 3 жұмыс күні ішінде жүзеге асырса, алынды деп саналады; немесе
 • Хабарламаны Сервистер арқылы қолжетімді жаңалықтар жолағында орналастыру және осындай хабарлама жаңалықтар жолағында көрсетілген күннен күшіне енеді.

23. Куәландырулар мен кепілдіктер

a. Әрбір Пайдаланушы мәлімдейді, міндеттенеді және кепілдік береді:

 • Ол Пайдаланушылық келісім бойынша уәкілеттіктерін және құқықтарын жасауға, өз құқықтарын жүзеге асыруға және өз міндеттерін орындауға мүмкіндігі бар;
 • Егер Пайдаланушы заңды тұлға болып табылса, онда ол заңды негізде болады және тиісті түрде тіркелген, құрылған немесе пайда болған заң құзыретінің заңдарына сай құрылған немесе құралған.
 • Қабылдау керек барлық әрекеттер, талаптар мен шаралар, орындалады және аяқталады: (і) Пайдаланушыға Пайдаланушы келісімі бойынша Пайдаланушы міндеттерін заңды жасауға, өз құқықтарын жүзеге асыруға, орындауға және сақтауға мүмкіндік беру үшін (іі) бұл міндеттер жарамды, заңды байланысушы және орындауға, қабылдауға, орындауға және яқтауға жататын болуы үшін қамтамасыз ету үшін;
 • Пайдаланушының Пайдаланушының келісімі бойынша міндеттері жарамды, байланыстырушы және орындауға жататын болып табылады;
 • Пайдаланушы төлеуге қабілетті болып табылады, олардың өтеу мерзімі келу мөлшеріне қарай өз қарыздарын төлей алады және жұмыс істейтін кәсіпорын болып табылады немесе банкрот құқықтарында қалпына келтірілмеген болып табылады;
 • Пайдаланушының Пайдаланушының келісімін жасауы, оның құқықтарын жүзеге асыру және/немесе сақтауы Пайдаланушылық келісім бойынша оның міндеттерін бұзбайды және бұзылмайды (і) тарапы Пайдаланушы болып табылса, қандай да келісімді бұзбайды немесе егер бұл, онымен Байланысты кез келген үшінші тұлғалар немесе Пайдаланушылардың кез келгені және Пайдаланушының кез келгені үшін және Пайдаланушының тиісті активтері міндетті болып табылса, немесе (іі) осы активтерге қатысты Пайдаланушылардың кез келгенінің пайда болуына немесе кез келгенін міндеттесе, Пайдаланушылардың кез келгені осы активтерге қатысты қандай да қамтамасыз етуге жасай алады;
 • Пайдаланушы барлық рұқсаттар, лицензиялар, құптаулар, авторизациялауды, преференциларды немесе Пайдаланушыға керек мемлекеттік немесе бсқа тиісті органдар берген тіркеулер мен декларацияларды алды және олар жарамды және Пайдаланушының келісімін орындауға немесе жүзеге асыруға қарама-қайшы келуіне әрекет етуші болып табылады;
 • Кез келген СА , санды токендер, виртуалды және Фиатты валюталар, қолма-қол ақшалар немесе Пайдаланушы келісіміне сай төлемақы бойынша Пайдаланушыға міндеттерін орындау үшін немесе заңды көздерден алынған Сервистер арқылы сандық активтермен транзакция жасауға қолданылатын басқа құралдар және есірткілер саудасынан түсімдерді білдірмейтін, заңсыз (салықтық құқықбұзушылықтардың кез келген түрлерін қоса алғанда) немесе Қолданылатын заңнамаға сай кез келген басқа жазаланатын әрекетпен алынбаған.
 • Пайдаланушы қандай да заңсыз немесе қылмыстық әрекетті (лаңкестікті қаржыландыруды қоса алғанда) қаржыландыруға арналған Сервистерді пайдаланбайды және пайдаланбайтын болады;
 • Пайдаланушы өзінің Тіркеулік жазбалары үшін Сервистерді пайдаланады (Сандық активтердің саудасын қоса алғанда), басқа қандай да тұлғалар үшін емес (агент, брокер, номиналды ұстаушы немесе басқа тұлға ретінде);
 • Пайдаланушы (сондай-ақ, егер бұл онымен Байланысты үшінші тұлғалармен қолданылса) көрсетілген тыйым салынған елдер, аумақтар, сондай-ақ жеке заңды және/немесе жеке тұлғалар тізімінің бірде біріне кірмейді. Тізімдер ШАББ (шетелдік активтерді бақылау жөніндегі Басқармамен, OFAC), ЕО (санкцияларға енгізілгендерге қарсы жеке тұлғалардың және компаниялардың жинақтық тізімі), Біріккен Ұлттар Ұйымымен, «Астана» Халықаралық қаржылық орталығымен және мақсатты болатын Қазақстан заңнамасымен жүргізіледі және жаңартылады;
 • Пайдаланушы беретін немесе Компанияға жолдайтын бүкіл ақпарат, қажеттілік мөлшеріне қарай Пайдаланушыдан Компания талап ететін кез келген қосымша растауларды немесе мәлімдемелерді қоса алғанда дұрыс, нақты және толық көрсетілген және нақты елеулі қатынаста адастыруға апармайды.

b. Егер Пайдаланушыға 23-Тараудағы пайымдаулардың қандай да бірі дұрыс немесе дәл болуды қойса немесе адастыруға апарған жағдайда, Пайдаланушы Компанияға дереу хабарлауы керек.

24. Жауапкершілікті шектеу

a. Осы Пайдаланушы келісімінің кез келген ережелеріне қарамастан, Компания, оның Үлестес тұлғалары және оның тиісті директорларының кез келгендері, лауазымды тұлғалар, қызметкерлер, агенттер, мердігерлер, жабдықтаушылар, құқыққабылдаушылар мен уәкілетті агенттер, Пайдаланушы алдында, Пайдаланушылар немесе онымен Байланысты кез келген үшінші тұлғалар, шарттық талаптар, заңмен орнатылған міндеттерінің бұзушылықтары нәтижесінде туындаған немесе басқаша кез келген жағдайларда немесе егер мұндай Шығындар басқа Пайдаланушылардың әрекетсіздіктері немесе олқылықтары нәтижесінде туындаса немесе әрекетсіздіктерімен және олқылықтарымен байланысты болса, кез келген жанама, ілеспелі, кездейсоқ, арнайы немесе айыппұлдық шығындарға, сондай-ақ кез келген тікелей немесе жанама жіберілген пайдалар немесе инвестициялық шығындар үшін жауап бермейтінін растайды және таниды.

b. Жоғарыда баяндалғанның жалпы сипаты үшін шығынсыз, Пайдаланушылар, Сервистер арқылы жүзеге асырылған кез келген инвестициялар және шығындардың туындауына апаруы мүмкін, кез келген басқа Пайдаланушылармен тікелей немесе жанама ұсынылатын Сервистер арқылы алынған кез келген ақпарат негізінде таниды. Пайдаланушылар өзінің түпкілікті шешімі үшін және мұндай Шығындар үшін толық жауап береді, ал Компания оның Сервистерінде Пайдаланушылар орналастырған ақпараттың, материалдардың және фактілердің нақтылығы, дәлдігі және заңдылығы үшін жауап бермейді. Компанияның Сервистерде Пайдаланушылар жариялайтын жаңалықтарға, пікірлерге және материалдарға ешқандай қатысы жоқ, ал мақаланы жариялаушы Пайдаланушылар, осындай материалдарға рұқсаты бар Пайдаланушылар, осындай жарияланымдардың егжей-тегжейімен байланысты туындайтын кез келген міндеттер үшін толық жауап береді. Әрбір Пайдаланушы кез келген Сервисті пайдалануға қатысты басқа Пайдаланушымен немесе үшінші тараппен кез келген дау барысы және шешу үшін толық жауап береді. Компания Пайдаланушылар арасында немесе Сервистер арқылы Пайдаланушы және кез келген үшінші тарап арасында туындайтын қандай да дауға қатысуға міндетті емес және жауап бермейді.

c. Осы Келісімнің кез келген ережелеріне қарамастан, Компания кез келген шығындар үшін жауап бермейді: тікелей, жанама, ілеспелі, кездейсоқ, арнайы немесе айыппұлдық, сондай-ақ Пайдаланушыларға келтірілуі мүмкін кез келген тікелей немесе жанама жіберілген пайда немесе инвестициялық шығындар үшін немесе шарт бойынша міндеттермен байланысты, деликтпен туындаған кез келген үшінші тұлғалар, заңмен орнатылған міндеттердің бұзушылықтары немесе басқа себеп бойынша, егер мұндай Шығындар: саудамен, инвестициялармен немесе Сандық активтері бар спекуляциялармен байланысты болса немес жоғарыда аталған қызмет нәтижесінде болса, қоса алғанда, басқалармен қатар, келесі оқиғалар: СА-ге бағалардың тербелісі, Пайдаланушының СА-ге қатысты табиғатты, механизмдерді, нарықтық операцияларды, тәуекелдерді және кез келген басқа ақпаратты жеткіліксіз түсіну нәтижесінде СА өтімділігінің немесе сандық активтердің кез келген Нарықтарының болмауы Компания сандық активтер бойынша ешқандай ұсыныстар немесе СА құнына, тұрақтылығына немесе заңдылығына қатысты қандай да кепілдіктер немесе куәландырулар бермейді және осы Келісімде немесе Сервистерде сол секілді талқыланбауы керек.

d. Осы Келісімнің кез келген ережелеріне қарамастан, Компания, оның Үлестес тұлғалары немесе қызметтің жабдықтаушылары, сондай-ақ оның кез келген лауазымды тұлғалары, директорлар, агенттер, қызметкерлер немесе өкілдер кез келген Шығындар үшін жауап бермейді: тікелей, жанама, кездейсоқ, арнайы немесе айыппұлдық шығындар немесе кез келген тікелей немесе жанама жіберілген пайда немесе Пайдаланушымен келтірілген инвестициялық шығындар немесе осы Пайдаланушы Келісіміне сай шарттық шағымдар негізінде кез келген үшінші тараппен немесе онымен байланысты, деликтпен, заңмен орнатылған міндеттерді бұзумен немесе басқаша келтірілген болса, егер мұндай Шығындар келесі нәтижесінде немесе байланысты болса:

 • Форс-мажорлық жағдайлардың болуымен;
 • Компанияның серверіне үшінші тараптың заңсыз кіруімен, басқа сервистердің кәдімгі жұмысының бұзылуымен немесе рұқсатсыз Пайдаланушылардың ақпаратын қолданумен;
 • Сервистің қандай жаңылысымен немесе қандай да шектеуімен, сандық активтерді шығару және басқару жүйесіндегі ақаулар немесе техникалық шектеулер секілді сандық активтерге тән өзгешеліктерден болатын және туындаған;
 • Пайдаланушының абыройын немесе іскерлік абыройын жоғалтуын немесе шығынымен байланысты себеп бойынша; бизнесті немесе мүмкіндіктерді, клиенттерді немесе Келісімде рды қандай да жоғалтумен; қандай да шығынмен немесе жүкқұжаттық шығыстарды жоғалтумен, басқаруға арналған шығындар немесе басқа еңбек шығындары; немесе басқа кірісті жоғалтумен, нақты немесе күтілетін үнеммен, тіпті егер Компанияға хабарласа да немесе Компанияға мәлімет берілсе де немесе осындай оқиғалардың болу мүмкіндіктері туралы білуі керек болса да;
 • Аппараттық, бағдарламалық қамтамасыз етуді қолданудың қандай да мүмкін еместігімен немесе мәліметтердің кез келген зақымдану мәліметтерімен; басқалармен қатар, кез келген шығындар немесе дәлсіздік, ақау нәтижесінде туындаған шығындар, СА-дегі бағалар туралы мәліметтерді жіберіп алулар, осындай мәліметтерді берудегі кез келген қателермен, бөгелулермен, осындай мәліметтердің үзілулерімен немесе жоғарыда аталғандармен байланысты;
 • Егер ақпарат тараптық немесе үшінші дереккөздерінен алынса, Сервистер арқылы Компания ұсынған ақпаратта бар қандай да дәлсіздіктермен;
 • Қандай да алмаумен немесе нұсқаулық алудағы бөгелумен немесе Пайдаланушы тарапынан қандай бұзылумен байланысты тапсырмалар немесе Сервистерге немесе Тіркеулік жазбаларға кіру үшін Пайдаланушы қолданатын кез келген құрылғы немесе құрал;
 • Пайдаланушы нұсқаулығының мазмұны қандай бөгеліспен екімағыналы, толық емес немесе басқаша дәлсіз болып табылады;
 • Сервистерді немесе Тіркеулік жазбаны кез келген рұқсатсыз пайдалану;
 • Байланыс операторларының, интернет-провайдерлерінің немесе кез келген басқа қызметті жабдықтаушыладың кез келген әрекеті немесе әрекетсіздігі;
 • Пайдаланушы келісімі бойынша Компанияның қандай да құқықтарын жүзеге асырумен, осы Пайдаланушы келісімін Компанияның бұзуымен тікелей байланысты емес кез келген шығындарды немесе залалды қоса алғанда; немесе
 • Осы Пайдаланушы келісімін Компанияның бұзуымен тікелей туындаған (Пайдаланушы мұндай шығынды немесе залады дәлелдей ала ма қарамастан) қандай да шығындармен немесе залалмен;
 • Компанияға Пайдаланушылар ұсынған ақпараттан Компанияның тәуелділігімен;
 • СА-ге қатысты қандай да қолданылатын заңнаманы алдағы кезде қабылдаумен немесе өзгертумен, кез келген қолданылатын салықтық міндеттер, сондай-ақ пайдалануға арналған салық;
 • Сервистердегі ашық немесе олар арқылы Компаниямен басқарылмайтын кез келген веб-сайттарды немесе сілтемелерді Пайдаланушылардың қолдануымен; немесе
 • Қандай да басқа қысқарумен, тоқтатылумен, аяқталумен, қандай да Сервистердің қолжетімсіздігімен немесе өзгеруімен, Пайдаланушы және Компания Пайдаланушы келісімін да шарттасқан талаптар туралы (соның ішінде 4, 14 және 23-Тарауларда)
 • Пайдаланушының сыртқы СА атына СА немесе Фиаттық валюта аударымдарымен, тағайындалған банктік шот немесе Пайдаланушы ұсынған басқа шоттар немесе Пайдаланушы нұсқаулықтарына сай жүзеге асырылатын кез келген басқа аударымдармен. Егер тиісті заңдарда арнайы көзделмесе, Компания тегін ұсынылатын кез келген Сервистерді пайдалану үшін жауап бермейді;
 • Қандай жіберілген пайдамен немесе күтілетін кірістің немесе пайданың жоғалуымен, күтілетін сауда пайдасының қандай да шығынын және кез келген нақты мнесе гипотетикалық сауда шығындарын қоса алғанда, тіпті егер Компанияға хабарлануы керек болса, хабардар болса немесе осындай мүмкіндік туралы білуі керек болса. Мысалы, Пайдаланушы Компания сатып алуға арналған тапсырманы немесе сатылымды тиісті түрде өңдемегенімен байланысты талап арызды алға қойса, онда бұл жағдайда Пайдаланушының шығындарды өтеу туралы талап арызы транзакцида қатысатын қозғалатын СА құнымен шектеледі. Пайдаланушы күтілетін сауда кірісінің немесе сатып алудан немесе сатудан бас тарту нәтижесінде келтірілген кез келген нақты сауда шығындарының кез келген «шығынын» өтеуге құқылы емес.

e. Пайдаланушы Компанияға, оның Үлестес тұлғаларына немесе қызмет жабдықтаушыларына немесе оның лауазды тұлғаларының біреуіне, директорлары, агенттері, біріккен кәсіпорын бойынша серіктестеріне, тиісті қызметкерлеріне және өкілдеріне (адвокаттардың төлемақыларын және кез келген айыппұлдарды, алымдарды, ҚҚС немесе кез келген тіркеуші орган салатын айыппұлдарды қоса алғанда) үшінші тарап бастамасымен болған кез келген талап арыздармен, әрекеттермен немесе сот талқылауларымен байланысты, Пайдаланушының заңсыз әрекеттері немесе Сервистерді пайдалану кезіндегі осы Пайдаланушы келісімінің бұзылуы нәтижесінде туындаған шығындарды немесе шағымдарды өтеу туралы кез келген талап арыздарды қоса алғанда, өтеуге келіседі.

f. Әрбір Пайдаланушы өзінің жауапкершілігіне және өз есебіне, Пайдаланушы үшін өзекті, Пайдаланушының қандай да Сервисті қолдануында Қолданылатын заңнаманы пайдалануды бұзбай ма тергеуі керек, ал Компания ешқандай ұсыныстар немесе Пайдаланушының қандай да Сервисті пайдалануы осы Пайдаланушыға қандай да Қолданылатын заңнамаға сай келетін кепілдіктер бермейді.

g. Осы Пайдаланушы Келісімнің қандай да ережелеріне қарамастан, Компания сандық активтермен сауда үшін платформа ұйымдастыру түріндегі Сервистер ұсынады және Пайдаланушының тапсырмаларын орындауға міндетті емес. Егер Пайдаланушының тапсырмасы қандай да келісімді немесе транзакцияны жоққа шығарудан немесе жарамсыздықтан орындалса, онда Компания кез келген Шығындар үшін, Шығындар тікелей, жанама, ілеспе, кездейсоқ, арнайы немесе айыппұлдықпен келтірілгеніне қарамастан (әрбір жағдайдағы кез келген жіберілген пайданы немесе инвестициялық шығындарды қоса алғанда), Пайдаланушымен немесе кез келген үшінші тараппен келтірілген, олар шартпен, деликтпен, заңмен орнатылған міндеттерді бұзумен байланысты немесе басқаша талап арыз негізінде туындағанына қарамастан туындаған.

h. Компания Пайдаланушылар алдында тек нақты және анық осы Пайдаланушы келісімін Компанияның бұзуы нәтижесінде болған шығындар үшін жауап береді, бұл жағдайдағы Компанияның жауапкершілігі осы 24-Тарауда айтылған мән-жайлармен шектелген.

i. Компанияда, оның Үлестес тұлғалары да немесе қызметтерді жабдықтаушылар да, оның тиісті лауазымды тұлғаларының, директорларының, агенттерінің, қызметкерлерінің немесе өкілдерінің ешқайсысы кез келген уақыт сәтіндегі Компаниядағы Пайдаланушының Әмиянында сақталатын СА және/немесе Фиаттық валютаның жинақтық құнынан асып түсетін қандай да сома үшін жауап бермейді. Егер даулы сұрақ нақты транзакция бойынша нақты талаппен байланысты болса, онда мұндай сома қосымша даулы бітімнің сомасымен шектеледі.

j. Бұл Тараудағы жауапкершілікті шектеу, тиісті сападағы Сервистерді ұсыну бойынша Компанияның міндеттерін қоса алғанда жергілікті заң құзыретінің заңдарына байланысты болады. Осы Пайдаланушы келісімін дағы ештеңе алаяқтық, әдейі адастыруға апару, қасақана қылмыс секілді заңға қайшы әрекеттер бөлігіндегі жауапкершіліктен босатпайды, сондай-ақ егер айқын немқұрайдылықтың эпизодтары анықталса, нәтижесінде Компаниямен немесе қосалқы мердігермен дене жарақаттарына немесе тіпті өлімге әкелетін әрекеттер жасалса.

k. Сервистер «сапаның кепілдіктерінсіз» талаптарда және қандай да куәландырусыз немесе кепілдіксіз «болу талаптарында», айқын немесе көздейтін, Қолданылатын заңнамамен рұқсат берілген максималды дәрежеде беріледі: әсіресе, Компания иелік ету құқығына, тауарлық жарамдылық, нақты мақсат үшін жарамдылық және біреудің құқығын бұзбауға қатысты кез келген көздеуші кепілдіктерден бас тартады. Компания Компания сайтын кіруге, қандай да Сервистерге немесе онда бар кез келген материалдарға қатысты ешқандай куәландырулар немесе кепілдіктер жасамайды, үздіксіз, тұрақты, өз уақытында немесе қатесіз болады.

l. Компания, Компания Сайтында қолжетімді СА-дегі бағалар туралы тарихи мәліметтердің толықтығына және дәлдігіне қатысты ешқандай куәландырулар жасамайды. Компания банктік шоттармен, кредиттік карталармен, қаражат аударымдарымен немесе ақша аударымдарымен байланысты электронды есептен шығару және қаражаттар аударымдарына сұрауларды өз уақытында өңдеуді қамтамасыз ету үшін негізді күш салады, бірақ сонымен бірге біз осындай сұрауларды өңдеуді аяқтау үшін қажетті уақыттың мөлшеріне қатысты ешқандай куәландырулар немесе кепілдіктер бермейміз, себебі бұл Компанияның бақылауынан тыс тұрған көптеген факторларға байланысты.

m. Компания Пайдаланушылардың компьютерінің немесе басқа жабдығының жұмысына ықпал етуі мүмкін кез келген компьютерлік вирустармен, шпиондық БЖ, залал тасымалдаушы БЖ, трояндық залалдар, зиянкестермен немесе басқа залал тасымалдаушы бағдарламалармен туындаған кез келген залал немесе бұзушылықтар үшін, сондай-ақ кез келген фишингтік, спуфингтік және басқа шабуылдар үшін жауап бермейді. Компания вирустардан тексеру үшін және зиян тасымалдаушы бағдарламалардан қорғану үшін сенімді және жеңіл қолжетімді бағдарламалық қамтамасыз етуді тұрақты пайдалануға кеңес береді. Пайдаланушылар сондай-ақ SMS жөнелту және электронды пошта сервистері спуфинг және фишингтік шабуылдар үшін әлсіз екенін білуі керек және Компаниялардан келген-мыс хабарламаларын тексеру кезінде сақтық таныту керек. Компанияның клиенттерді қолдау Қызметі ешқашан экранды көрсетуді сұрамайды немесе компьютерге немесе Пайдаланушының Тіркеулік жазбасына рұқсат алуға тырыспайды; осы секілді Компания Пайдаланушылардың екіфакторлы аутентификациясының кодтарын хабарлауды сұрамайды. Егер сізде кез келген хабарламаның түпнұсқалығына қатысты қандай да күмән болса, кез келген транзакцияларды немесе талап етілетін әрекеттерді көру үшін, Компанияға Тіркеулік жазбасына әрқашан Компанияның Сайты арқылы кіріңіз.

n. Компания Келісімдердің кез келген бұзушылығы үшін, егер мұндай бұзушылық бізге тәуелді емес, ерекше және болжанбаған мән-жайлармен туындаса, салдары әрі қарайғы әрекеттерге қарамастан шарасыз болса жауап бермейді; сонымен бірге егер бұзушылық міндетті құқықтық нормаларды қолданумен байланысты болса, жауап бермейміз.

25. Талаптардың өзгертулері мен толықтырулары

a. Компания Сервистердің мазмұнын өзгерте алады немесе тұрақтылықты қамтамасыз ету және Сервистерді көрсетудің үздіксіздігі үшін Сервистерге жедел немесе техникалық өзгертулер енгізе алады. Компания осындай өзгертулермен және толықтырулармен байланысты Пайдаланушы келтірген кез келген шығындар үшін жауап бермейді.

b. Бұл қаншалықты мүмкін екенін Компания осындай өзгертулер мен толықтырулар туралы алдын ала хабарлауы, сондай-ақ олардың күшіне енуі туралы хабарлауы керек. Дегенмен, егер Компания алдын алуға болмайтын мән-жайлардан хабарлама бере алмаса, ол оны кейінірек жасай алады.

c. Пайдаланушылар осындай өзгертулер кезінде немесе содан соң Сервистерді қолдануды жалғастыра отырып, осындай түзетулермен келісті деп саналады.

26. Шағымдар мен дауларды шешу

a. Егер Пайдаланушыда қандай да пікірлер, сұрақтар немесе шағымдар болса, онда оларды Компанияның сайтында көрсетілгендей Компанияның клиенттерін қолдау Қызметіне жолдау керек немесе Компанияның сайтында бар байланыс мәліметтері арқылы Компанияға электронды хат жазуы керек.

b. Пайдаланушының Компанияға өз атын, мекен-жайын және тиісті Пайдаланушыны сәйкестендіру үшін Компанияға қажет болуы мүмкін кез келген басқа ақпарат, Пайдаланушыда пікір, сұрақ немесе шағымы бар оның компаниясының Тіркеулік жазба нөмірі мен транзакцияларын беруін өтінеді.

c. Пайдаланушының шағымы жағдайында өзінің шағымының себебін көрсету ұсынылады, онда Пайдаланушы, Компания шағымды және Пайдаланушы сұраққа қатысы бар санайтын кез келген басқа ақпаратты қалай шешер еді секілді көрсету ұсынылады. Компания, егер Пайдаланушы Компанияның клиенттерді қолдау Қызметі арқылы жүгінсе, оның шағымдарын алуды растайды. Компанияның клиенттерді қолдау қызметінің («ККҚ») қызметкерлері Пайдаланушының шағымын қарастырады. ККҚ шағымды объективті және Пайдаланушы берген ақпарат негізінде және Компания берген кез келген ақпарат негізінде бейтарап қарастырады. ККҚ шағымдарды алу сәтінен 15 жұмыс күні ішінде Пайдаланушының шағымында көрсетілген барлық сұрақтарды, тиісті Пайдаланушыға электронды хат («Реттеу туралы хабарлама») жолдап қарастырады, онда ККҚ: (і) шағымды Пайдаланушы сұраған әдіспен реттеуді ұсынады; (іі) шағымды болдырмау шешімін шығарады және болдырмау себептерін баяндайды; немесе (ііі) Пайдаланушының шағымдарын реттеу үшін балам шешім ұсынады. Айрықша жағдайларда, егер ККҚ Пайдаланушының шағымына Компанияға байланысты емес себептер бойынша 15 жұмыс күні ішінде жауап бере алмаса, ККҚ жауабын бөгелу себебін көрсете отырып жөнелтеді. Шағымға жауап бере отырып, ККҚ шағымға жауап беретін ең соңғы мерзімді көрсетеді (Компаниямен шағымды алу сәтінен 35 жұмыс күнінен кешіктірмей)

d. Пайдаланушыға жасалған реттеу туралы кез келген ұсыныс, егер Пайдаланушы оны қабылдаған жағдайда ғана міндетті күші болады. Реттеу туралы ұсыныс қандай да бұзушылықтарды Компаниямен тануын немесе шағымның мәніне қатысты жауапкершілікті білдірмейді.

e. Пайдаланушы белгілі мән-жайлар кезінде дауларды шешудің тәуелсіз сатысына ХҚАО арбитраждық сот секілді қарастыруға реттелмеген шағымдарды беру мүмкіндігі бар.

27. Құпиялылық

a. Бұл 27-Тараудағы «Құпия ақпарат» технологияларға, бизнеске, операцияларға қаржылық сұрақтарға, ұйымға немесе тараптың басқа сұрақтарына қатысты, екінші тарапқа берілген немесе ашылған немесе басқаша түрде жазбаша, ауызша түрде тарапқа, Пайдаланушы келісімімен немесе Сервистерімен байланысты ақпарат тасымалдаушылар немесе басқа құралдар арқылы алынған ақпаратты білдіреді. Дегенмен келесі ақпарат құпия болып табылмайды:

 • Тарап жалпы белгілі болған ақпарат алды немесе Пайдаланушылық келісімді немесе кез келген Қолданылатын заңнаманы бұзбай алды;
 • Ақпарат беретін немесе ашатын уәкілеттіктері бар үшінші тараптан құпиялылық туралы міндеттерді салмай заңды жолмен тарап алған жаңалықтар;
 • Тарап Құпия ақпаратқа арқа сүйемей, тарап өз бетімен ақпаратты әзірледі;
 • Жазбаша растаған тарапқа қатысты ақпарат, оны сақтау құпиясы керек емес.

b. Әрбір Пайдаланушы Сервистерді қолдану үшін тек Құпия ақпаратты қолдануы керек және Компанияның жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға Компанияға Құпия ақпаратты беріп, ашып немесе жариялай алмайды.

c. 27(b) Тарауының ережелеріне қарамастан, әрбір Пайдаланушы бұйрық, сұрау немесе заңның, соттың немесе мемлекеттік мекеменің талабы бойынша Құпия ақпаратты аша алады. Дегенмен, егер Пайдаланушы бұйрық, сұрау немесе талап алса, онда бұл туралы Компанияға дереу хабарлауы керек.

d. Компания Пайдаланушыға сұраушылар жасағанда, бұл Пайдаланушы дереу және Компанияның (і) Құпия ақпаратты нұсқаулықтарына сай, (іі) Құпия ақпараты бар құжаттар мен басқа тасымалдаушылар, (ііі) бұл құжаттардың және ақпараттың басқа тасымалдаушылардың барлық көшірмелерін қайтаруы немесе жоюы керек.

e. Компания Пайдаланушыға, оның Уәкілетті өкілдеріне, бенефициарлық иелеріне, Байланысты Тұлғаларына және Пайдаланушының Тіркеулік жазбасына қатысты (кез келген Жеке деректерін қоса алғанда), 27-тараудың (f)-тармағына сай құпия ретінде бүкіл ақпаратты қарастыруға міндетті.

f. 27-Тараудың (e)-тармағының ережелеріне қарамастан, Компания ашуға құқылы, ал Пайдаланушы Компаниямен Пайдаланушыға, оның Байланысты үшінші тұлғаларына және Пайдаланушының Тіркеулік жазбасына қатысты ақпаратын ашуға келіседі (кез келген Жеке мәліметтерді қоса алғанда), сондай-ақ келесідегідей кез келген басқа Құпия ақпаратты ашуға келіседі:

 • Компанияның директорларының, лауазымды тұлғаларының, қызметкерлерінің, өкілдерінің, агенттерінің немесе делегаттарының кез келгеніне; Компанияның Үлестес тұлғаларының кез келгеніне (біздің акционерлерді немесе олармен байланысты корпорациялар және олардың кез келген құқыққабылдаушылары немесе цессионарийлерін қоса алғанда), сондай-ақ олардың директорларына, лауазымды тұлғаларына, қызметкерлеріне, өкілдеріне, агенттеріне немесе делегаттарына, Компанияның кәсіптік кеңесшілеріне, заңгерлерге, кеңесшілерге және аудиторларға ақпарат берілгенде;
 • Сервистермен байланысты Қызметтер жабдықтаушыға (жабдықтаушыларға) немесе мердігерлерге Компанияға қызметтер ұсыну үшін тағайындау уақытының уақыты және олардың директорларына, лауазымды тұлғаларына, қызметкерлеріне, өкілдеріне, агенттеріне немесе делегаттарына;
 • Кез келген қосалқы мердігерлерге уақыт өте келе, Компанияның қызметтер жабдықтаушылары тағайындау, Сервистердің қызмет етуін қамтамасыз етуі үшін басқа кез келген қызмет жабдықтаушылар немесе мердігерлер, сондай-ақ олардың директорларына, лауазымды тұлғаларына, қызметкерлеріне, өкілдеріне, агенттеріне немесе делегаттарына;
 • Кез келгенге, Пайдаланушылық келісім бойынша Компанияның құқықтары немесе міндеттерін толығымен немесе жартылай (немесе оның кез келген бөлігін) өзіне алады немесе ала алады немесе Компания Пайдаланушының Уәкілетті тұлғасымен немесе онымен Байланысты үшінші тұлғалармен Компания адал санаған, оның директорларын, лауазымды тұлғаларын, акционерлерін, серіктестерін (серіктестігі жағдайында) немесе Пайдаланушының заңды кеңесшілері немесе басқа мамандарын қоса алғанда кез келген тұлғаға беріледі;
 • Кез келген заң құзыретіндегі кез келген реттеуші органдарға, Қолданылатын заңнаманы сақтау үшін Компанияға керек жағдайда немесе Компания кез келген Реттеуші органдардың сұрауы бойынша (осындай сұраудың себептеріне байланысты емес және мұндай талап соттың шешімі бойынша немесе басқаша түрде жүзеге асырылады ма); сөйтіп Пайдаланушы ұсынған кез келген келісімнен соң, орындауды жалғастыруы керек деп санайды,

(а)-(е) тармақтарында көрсетілген кез келген мән-жайларда ақпаратты ашу жағдайында, жоғарыда, Компания құпиялылықты қамтамасыз ету бойынша ақпарат алушыға осындай міндет таралуы үшін қамтамасыз етуі керек.

h. Пайдаланушы Компания алдында, оның Уәкілетті тұлғалары, онымен Байланысты үшінші тұлғалар және кез келген басқа үшінші тұлғалар, Құпия ақпаратты Компанияның Пайдаланушысымен берілгенін, олардың ақпаратын Компанияның алуына, сондай-ақ 27-Тарауға сай олардың ақпаратын Компаниямен ашуға өз келісімін бергенін мәлімдейді және кепілдік береді, сондай-ақ міндеттенеді. Пайдаланушы осы 27-Тарауға сай олардың ақпаратты алу, жинау, қолдану немесе ашуына қатысты Пайдаланушының Уәкілетті тұлғалары, олармен байланысты үшінші тұлғалардың немесе кез келген басқа үшінші тұлғалар тарапынан кез келген шағымдар немесе болжамалы шағымдар нәтижесінде Компанияға келтірілуі мүмкін (тікелей немесе жанама) кез келген Шығындарды Компанияға өтеуге міндетті.

h. Осы 27-тараудың ережелері Пайдаланушылық Келісімдерді бұзудан соң күшінде қалады.

28. Қорытынды ережелер

a. Пайдаланушылық Келісімде ештеңе бір тарап екіншіге серіктес болып табылатынын білдірмейді. Пайдаланушылық Келісімде ешқайсысы Пайдаланушылық Келісімде басқасы тікелей көзделген жағдайларды қоспағанда, екінші тараптан агент ретінде тараптарды ұсынуға арналмаған. Тараптардың бірде біреуі екінші тараптың атынан немесе мүддесінде ешқандай құқықтық күші немесе уәкілеттіктері болмауы керек немесе екінші тараптың жазбаша келісімінен басқа екінші тарап үшін міндетті, қандай да жауапкершілікті немесе міндеттемені өзіне алмауы немесе қабылдамауы керек.

b. Пайдаланушы, кез келген үшінші тарап, Пайдаланушылық Келісімдердің барлық ережелерін және осы Келісімшарт бойынша мәмілелерді толық орындау үшін қисынды дәрежеде талаптарды сақтауды жалғастыратын осындай басқа құжаттарды рәсімдеуді кезінде қамтамасыз етуі және осындай жағдайлар ұсынуы керек.

c. Пайдаланушыларға осы Пайдаланушылық келісім талаптарына сай шектеулі, айрықша емес, тапсыруға беруге жатпайтын лицензия, кіруге және пайдалануға Компанияның Сайты және онымен байланысты Контенті айрықша рұқсаттарға сай, Компаниясымен уақыт өте келе берілетін бекітілген мақсаттарда беріледі. Компанияның Сайтын немесе Контентін кез келген басқа қолдануға үзілді-кесілді тыйым салынған, ал Компанияның Сайтына немесе Контентіне қатысты басқа құқықтар, құқық негіздері немесе қатысу үлестері Компанияның және оның лицензиарларының айрықша меншігі болып табылады. Пайдаланушылар көшірмеуге, тапсырмауға, таратпауға, сатпауға, лицензияламауға, инженерлік талдауды жүзеге асырмауға, өзгертпеуге, жарияламауға және тапсыруға және сатуға қатыспауға, өндірістік жұмыстар жасамауға немесе қандай да басқаша түрде қандай да Контент толығымен немесе жартылай қолданбауға келіседі.

d. Компания Сайтында дәл және өз уақытындағы ақпаратты Компания беруге ниетті екеніне қарамастан, Компанияның Сайты (басқалармен қатар, қоса алғанда, Контент) әрқашан толығымен нақты, толық немесе өзекті болмауы мүмкін, сондай-ақ техникалық дәлсіздіктер немесе олқылықтар болуы мүмкін. Қолданылатын заңнамамен көзделген жағдайларда, басқалармен қатар, Компанияның саясатына, өнімдеріне және қызметтеріне қатысты ақпаратты қоса алғанда, ақпарат уақыт өте келе өзгеруі немесе алдын ала хабарламасыз жаңартылуы мүмкін. Сәйкесінше, Пайдаланушылар, оған сүйенбес бұрын алдында, бүкіл ақпаратты тексеруі керек және Компанияның Сайтындағы ақпаратқа негізделген барлық шешімдер Пайдаланушының айрықша жауапкершілігі болып табылады және Компания осындай шешімдер үшін жауап бермейді. Тараптық материалдарға сілтемелер (басқалармен қатар, веб-сайттарды қоса алғанда) қолайлылық үшін берілуі мүмкін, бірақ Компаниямен бақыланбайды. Пайдаланушылар, Компанияның контенттегі, кез келген тараптық сайттардағы, Компанияның Сайтындағы немесе осындаймен байланысты ашық материалдардағы ақпараттың қандай да аспекті үшін немесе кез келген тараптық материалдардағы жазылған ақпараттар үшін жауап бермейді.

e. Сервистерді пайдаланумен байланысты және басқа пайдаланушылармен Пайдаланушылардың екіжақты әрекетімен және үшінші тұлғалармен Пайдаланушылар қызметтің тыйым салынған түрлеріне және басқа тыйымдарға қатысты Компания Саясатын сақтауға келіседі.

f. Ақша жылыстатуға және лаңкестікті қаржыландыруға («FATF») қарсы күрестің қаржылық шараларын әзірлеу Топтарының Ережелерін қоса алғанда Сервистерді және Компанияның Сайтын пайдалану халықаралық экспорттық бақылау және экономикалық санкцилардың талаптарымен реттеледі. Сервистер немесе Компанияның Сайты арқылы Компаниямен қолданылатын СА және басқа сандық валютаны, токендерді жөнелте, ала, сатып ала, сата, айырбастай немесе сақтай отырып, Пайдаланушылар бұл талаптарды сақтаумен келіседі. Пайдаланушыларға Компаниямен қолданылатын СА және басқа сандық токендерді алуға немесе Компанияның Сайты арқылы қандай да Сервистерді пайдалануға рұқсат етілмейді, егер: (1) Пайдаланушылар Кубаның, Иранның, Солтүстік Кореяның, Суданның, Сирияның бақылауындағы аумақта болса, сондай-ақ даулы және/немесе Қырымды қоса алғанда, аннексияланған аумақтарда, сондай-ақ ұрыстық қимылдар жүріп жатқан аумақтарда болса немесе егер олар жоғарыда аталған елдердің азаматтары немесе резиденттері немесе Құрама Штаттардың эмбаргосы,, БҰҰ санкциялары, Ұлыбритания Қаржы министрлігінің (санкциялар енгізілген Елге қатысты) қаржылық санкциялары режимі таралатын басқа елдер болып табылса немесе егер Пайдаланушы тыйым немесе санкция салынған тұлғалар тізіміне кіргізілген тұлға болып табылса; немесе (2) Пайдаланушылар кез келген алынған немесе сақталған СА және Компаниямен немесе Сервистермен қолданылатын осындай басқа сандық валюта, токендер, санкция енгізілген Елге қатысты (немесе санкция енгізілген Елге қатысты азаматқа немесе резидентке) немесе санкциялар енгізілген Елге қатысты жабдықтауға ниетті болса;

g. Егер Пайдаланушылар Сервистер арқылы басқа Пайдаланушы туралы ақпарат алса, Пайдаланушылар осы ақпараттың құпиялылығын сақтауы және Сервистермен байланысты тек оны қолдануы керек. Транзакцияларды жүзеге асыру және осы басқа негізде байланысты функцияларды жүзеге асыру үшін орынды және қажет жағдайларды қоспағанда, мысалы, қолдауға жүгіну, құжаттарды салыстыру, бухгалтерлік есеп, егер Компания мәліметтері ашылатын екінші Пайдаланушының айқын келісімін алмаса, Пайдаланушылар үшінші тұлғаларға Пайдаланушының мәліметтерін ашып немесе таратып немесе олардың ақпаратын қолдана алмайды. Пайдаланушылар Сервистер арқылы екінші Пайдаланушыларға жағымсыз электронды хаттар жөнелте алмайды.

h. Сервистерді пайдалану үшін пайдаланушының аты мен кілтсөзін қоса алғанда, Пайдаланушы қауіпсіздіктің есептік мәліметтерін құрады немесе ұсынады. Пайдаланушылар электронды құрылғының қауіпсіздігі және сақталуы үшін жауап береді, сол арқылы Пайдаланушы Сервистерге рұқсат алады және осындай электронды құрылғының жоғалу, тонауының немесе дұрыс емес қолдануының алдын алу үшін барлық орынды шараларды қолдану, осындай электронды құрылғы шифрланған және кілтсөзбен қорғалған болуы үшін қамтамасыз ету кіретін Сервистерге рұқсат алу үшін Пайдаланушы қолданатын тиісті қауіпсіздікті қолдану және қауіпсіздіктің кез келген мәліметтерін бақылау. Пайдаланушының электронды құрылғысының немесе оның қауіпсіздік мәліметтерінің кез келген жоғалуы және ашылуы, Компаниядағы Пайдаланушының Тіркеулік жазбасына және/немесе Әмиянына үшінші тұлғалардың рұқсатсыз кіруіне және Компаниямен қолданылатын және/немесе Пайдаланушының компаниясындағы Тіркеулік жазбада сақталатын құралдардың және байланған банктік шоттар мен кредиттік карталарды қоса алғанда, байланысты кез келген Тіркеулік жазбаларда сақталатын кез келген СА, сандық валютаның жоғалуына немесе тоналуына әкелуі мүмкін. Пайдаланушы қауіпсіздік мәліметтерінің сақталуын тұрақты қамтамасыз етуі керек. Мысалы, Пайдаланушы осындай мәліметтерді жазбауы керек немесе басқаша түрде құпиялылығын ашу тәуекеліне ұшырамауы керек.

i. Егер Пайдаланушы, Компаниядағы Тіркеулік жазба және/немесе Әмиян немесе қауіпсіздіктің қандай да Мәліметтеріңіз ашылды деп немесе егер Пайдаланушыға қандай да алаяқтық немесе алаяқтық талпынысы немесе Пайдаланушының және/немесе Компанияны қозғаушы қауіпсіздіктің кез келген басқа оқиғасы туралы (кибер шабуылдарды қоса алғанда) күдіктенсе (әрі қарай «Қауіпсіздіктің бұзылуы» деп аталатын жинақталды), Пайдаланушы Компания сайтында көрсетілген байланыс мәліметтерін қолдана отырып, электронды пошта бойынша Компанияның клиенттерін қолдау Қызметіне мейліше жылдам хабарлауы керек және қауіпсіздіктің Бұзушылықтарының бүкіл кезеңі ішінде дәл және өзекті ақпаратты бере отырып қолдау Қызметіне көмектесуді жалғастыру. Қауіпсіздікті азайту, реттеу немесе кез келген Бұзушылықтың алдын алу үшін Пайдаланушы Компанияның Пайдаланушыдан негізді талап ететін кез келген қадамдарын қабылдауы керек. Компания кез келген сұрақ бойынша тиісті шешімді шығару кезінде қауіпсіздіктің Бұзылуы туралы Пайдаланушының хабарламаны өз уақытында бермеуін ескереді.

j. Пайдаланушылар өзінің электронды пошта мекен-жайы және телефон нөмірі туралы Компания Пайдаланушыларға жөнелте алатын кез келген хабарламалар немесе ескертулер алу үшін Пайдаланушының Тіркеулік жазба Профиліндегі өзекті мәліметтер беру үшін жауап береді (қауіпсіздіктің нақты немесе болжамалы Бұзушылығы туралы хабарламаны немесе ескертулерін қоса алғанда).

k. Пайдаланушылар ҚҚС-ты қоса алғанда, жеке кіріске қандай да салықтар қолданылатыны жайлы анықтау үшін, Пайдаланушылар Сервистер арқылы өткізетін кез келген транзакцияларға, сондай-ақ тиісті салық органдарына ұстап қалу, алым, есеп беру және салықтардың дұрыс сомаларын аудару үшін жауап береді. Пайдаланушының транзакцияларының тарихы Тіркеулік жазба және Әмиян арқылы ашылады.

l. Егер Компания СА, сандық валюта иеленсе және Компания Пайдаланушылармен байланыса алмаса және бірнеше жыл ішінде Сервистерді Пайдаланушымен қолдану туралы жазбалары болмаса, Қолданылатын заңнама Компаниядан СА, сандық валюта туралы белгілі заң құзыретіндегі билік органдарына қажетсіз мүлік туралы хабарлауды талап ете алады. Компания Пайдаланушыларды біздің жазбаларда көрсетілген мекен-жайды қоса алғанда, байланыстық мәліметтер бойынша табуға тырысады, дегенмен егер Компания мұны жасай алмаса, Компаниядан кез келген мұндай СА немесе сандық валютаны қажетсіз мүлік ретінде белгілі заң құзіретінде биліктерге тапсыру қажет болуы мүмкін. Компанияда Қолданыстағы заңнамада көзделгендей, мұндай қажетсіз құралдардан әрекетсіздігі үшін немесе басқа әкімшілік алымдар үшін төлемақының есебін алып қалу құқығы қалады.

m. Пайдаланушылар, егер Компанияның алдын ала жазбаша келісімін алмаса, Компанияның Тіркеулік жазбасында және Пайдаланушының Әмиянында сақталатын өзінің СА немесе сандық валютаны кепілмен ауыртпалық салмауы керек.

n. Егер осы Пайдаланушылық Келісімнің қандай да ережесі жарамсыз болып танылса немесе Қолданыстағы заңнамаға сай талап арыздық күші болмаса, бұл кез келген басқа ереженің жарамдылығына ықпал етпейді.

o. Компания әрқашан толық көлемде өз құқықтарын мүлтіксіз жүзеге асыра бермейді және осы Пайдаланушылық Келісіміне сай мәжбүрлі тәртіпте жүзеге асырады. Егер Компания өз құқықтарын толық көлемде жүзеге асырмаса және қандай да уақыт сәтінде мәжбүрлі тәртіпте жүзеге асырса, бұл Компания өзінің құқықтарынан бас тартады дегенді білдірмейді, Компания болашақта өзінің құқықтарының толықтығын пайдаланбайтынын және тек уақытша шара болып табылатынын білдіреді.

p. Осы Пайдаланушылық Келісімнің барлық ережелері, осы Пайдаланушылық Келісімнің әрекеті тоқталған соң өзінің сипаты бойынша әрекет етуді жалғастырады, басқаларынан бөлек, Тіркеулік жазбаны тоқтату немесе әрекетін қысқартуға қатысты тарауларды қоса алғанда, Компания, Компанияның жалпы пайдалану Сайтының алдындағы қарыз, Компаниямен даулар және жалпы ережелер осы Пайдаланушылық Келісімнің қолданылу мерзімі біткен соң міндетті күші болады және әрекет етуін жалғастырады. Жауапкершіліктен бас тарту туралы барлық арыздар, залалды өтеу кепілдіктері және Келісімдегі ерекшеліктер Пайдаланушылық Келісімнің қолданылуы тоқталған соң күшінде қалады.

q. Компанияның жазбаша келісімінен басқа кезде, Пайдаланушының құқықтарын біреуге қайта беруге немесе өзіне қабылдаған міндеттемелерінің, келісімдерінің, міндеттерінің, қаржылық және осы Келісім бойынша шарттық міндеттерінің қандай да мұндай құқықтарын біреуге тапсыруға құқығы жоқ. Компания осы Келісім бойынша Пайдаланушының рұқсатынсыз екінші тарапқа Пайдаланушының кез келген құқықтарын қайта беріп немесе тапсыра алады, бірақ алдын ала хабарлаған жағдайда. Осы Келісім жеке Пайдаланушымен жасалған және Пайдаланушы өз құқықтарын, лицензияларын, қатысу үлестерін міндеттерін басқа біреуге беріп немесе қайта тапсыра алмайды. Компания өз құқықтарын, лицензияларын, қатысу үлестерін немесе өз талаптарын кез келген уақытта беріп немесе қайта тапсыра алады, соның ішінде қосылу, алу немесе Компанияның қатысуымен заңды тұлғаны басқа түрде қайта ұйымдастыру, бұл беру немесе қайта тапсыру ешқандай түрде Пайдаланушылар алатын Қызметтер сапасына елеулі ықпал етпеуі керек.

r. Егер Пайдаланушылық Келісімнің қандай да ережесі немесе оның бөлігі жарамсыз, заңсыз болып қалса немесе ол қолданылатын заң құзыретінде кез келген заңнамаға сай талап арыздық күші болмаса, ол жарамсыз, заңсыз немесе қалған ережелерін қозғамай, талап арыздық күші жоқ болып танылуы керек. Күмәндарды болдырмас үшін, Осы Пайдалану Шарттарын қоса алғанда, Пайдаланушылық Келісімдерінің қалған ережелері мен шарттары әрекетін және толық заңдық күшін сақтайды және бұл кез келген басқа заң құзыретінде барлық Пайдаланушылық Келісімнің заңдылығына, жарамдылығына және талап арыздық күшіне ықпал етпейді.

s. Осы Пайдаланушы Шарттарын қоса алғанда, осы Пайдаланушылық келісім, ХҚАБ заңнамасымен реттеледі. Пайдаланушылар, Байланысты үшінші тұлғалар немесе Компания арасындағы Пайдаланушылық Келісімінен немесе пайдаланудың осы Шарттарынан немесе онымен байланысты, олардың талаптарына, қолданыста болуына, жарамдылығына немесе әрекетін қысқартуына қатысты туындайтын кез келген дау, қазіргі кезде әрекет ететін, осы пунктке сілтеме арқылы пайдалану Шарттарына қосылған деп саналатын Халықаралық Арбитражды орталықтың ХАО («ХАО» регламенті) Арбитражды регламентіне сай Халықаралық Арбитражды орталық ХАО (« AIFC») басқарылатын арбитражды сотқа қарастыруға және түпкілікті реттеуге тапсырылуы керек.

t. Арбитраж өткізу орны Астана қ., Қазақстан болады. Арбитражды алқа үш (3) арбитражды соттардан тұруы керек, сонымен бірге Пайдаланушы арбитражды соттардың біреуін, ал Компания – басқасын тағайындайды. Екі таңдалған арбитражды судья бірігіп үшінші арбитражды судьяны тағайындау туралы шешім қабылдайды. Арбитражды талқылауда қолданылатын тіл, ағылшын тілі болуы керек. Арбитражды соттардың шешімі түпкілікті және Тараптардың орындауы үшін міндетті болып табылады.

u. Осы талаптар орыс тілінде жасалған, сондай-ақ қазақ, ағылшын және қытай тілдерінде ұсынылған. Әртүрлі тілдердегі нұсқалар арасында әртүрлі оқылу жағдайында басымдылық, орыс тілінде ұсынылған нұсқа алдында болады.

29. Қосымша ашу

Шағымдарды беру процедурасы

Пайдаланушылар және «ATAIX Eurasia Ltd.» компаниясы ұсынатын қызметтер мен өнімдеріне немесе оның қызметкерлеріне қанағаттанбаған басқа тұлғалар Астана қаржылық қызметтерді реттеу жөніндегі Комитетке («AFSA»), Астана Халықаралық қаржы орталығының қаржылық реттеушісіне шағым бере алады.

Шағым беру үшін AFSA-ға хабарласыңыз:

+7(7172) 64 72 60;

[email protected]; немесе

AFSA офисі, Мәңгілік Ел даңғылы, 55/17, павильон С3.2

Реттеу туралы

№AFSA-G-LA-2022-0002 лицензиясы бойынша, қолданылу мерзімі 06 сәуір 2024 жылы аяқталатын FinTech Lab* (ХАО экспериментальды құқықтық режим) тестілік ортада сандық активтер саудасының Құралын басқару жөніндегі қызметті жүзеге асыруға «ATAIX Eurasia Ltd.» компаниясы ХАО қаржылық реттеушісімен, («AFSA ») Астана қаржылық қызметтерді реттеу жөніндегі Комитетпен уәкілеттелген Лицензияның мәртебесін және жарамдылығын AFSA (www.afsa.kz) веб-сайтында тексеруге болады.

* FinTech Lab — бұл компанияларға AFSA орнатқан жеке нормативтік талаптармен нормативтік реттеу «құмдағы» (экспериментальды құқықтық режим) және транзакцияларын мөлшеріне шектеуді және пайдаланушылар мөлшерін қоса алғанда, нақты лицензиялық шарттарды орындау жағдайында тестілік ортада қаржылық қызметтер ұсынуға мүмкіндік береді. FinTech Lab қаржылық саладағы инновацияны дамытудағы AFSA әрекет ету мақсатымен ХАО аясында AFSA-мен құрылды. FinTech Lab-те тестілеуді аяқтаған соң Компания ХАО қолданыстағы ережелеріне сай қызметтер ұсынуды жалғастырады деп күтілуде, дегенмен Компания ХАО немесе ол арқылы қызметтер ұсынуды жалғастырмауы мүмкін.

Фирма Пайдаланушыларға қызметтерін нормативтік реттеудің тестілік ортасында ұсынатынын және тәуекел инновацияның ажырамас бөлігі болып табылатынын ескере келе, қызметтерді пайдаланумен байланысты инвестициялардың шығыны және басқа шығындардың ықтималы бар.

Тәуекелдер қабылдау туралы

Тәуекелдерді тану

ATAIX Eurasia Ltd. веб-сайтын қолдана келе және қолданудың осы Шарттарын ашып, Пайдаланушы Сандық активтерді сатып алумен, сатумен байланысты маңызды және әлеуетті тәуекелдерді, соның ішінде («FinTech Lab») нормативтік реттеудің тестілік жүйесінде жұмыс істейтін «ATAIX Eurasia Ltd.» Компаниясының Сервистерін қолдану арқылы жасалатынын толығымен түсінеді және сезінеді

Қолданудың осы Шарттарына қол қоюмен және Пайдаланушылық Келісімнің талаптарын қабылдай отырып, Пайдаланушы алдын ала болжанатын немесе жоқ, әлеуетті тәуекелдерді толығымен сезінеді, Сандық активтерді саудалаумен, сақтаумен, айырбастаумен байланысты және ОСЫМЕН БІРМАҒЫНАЛЫ және СӨЗСІЗ ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРДІ ОРЫНДАУДАН БОСАТАДЫ, ТАЛАПТАРДАН БАС ТАРТАДЫ ЖӘНЕ СОТҚА БЕРМЕУГЕ МІНДЕТТЕНЕДІ; АСТАНА ҚАРЖЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕРДІ РЕТТЕУ ЖӨНІНДЕГІ КОМИТЕТТІ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЛАУАЗЫМДЫ ТҰЛҒАЛАРЫН, сондай-ақ ATAIX Eurasia Ltd. ұсынатын қызметпен, қызметтермен немесе өнімдермен кез келген қатынаста байланысты шығындармен, шығыстармен, тікелей және жанама немесе басқаша түрде байланысты шығатын кез келген ықтимал шағымдар, міндеттер, соттық талап арыздарға қатысты жоғарыда баяндалған ұйымдардың және Компанияның тиісті құқыққабылдаушыларын ЖАУАПКЕРШІЛІКТЕН ҚАУІПСІЗДЕНДІРУГЕ КЕЛІСЕДІ.

Пайдаланушы, Компанияның қызметі нәтижесінде туындаған немесе ATAIX Eurasia Ltd. ұсынған қызметіне, қызметтеріне немесе өнімдеріне кез келген қатынастағы байланысты туныдайтын залалды, шығындарды, шығыстарды өтеу туралы барлық шағымдар, міндеттемелер, соттық талап арыздар бойынша ATAIX Eurasia Ltd. сотқа бере алады